Judith Viorst – O lásce

Rozdíl mezi láskou a zamilovaností

*