Jak funguje láska – 7 principů

jak-funguje-laska

Ve zkratce: Sedm hlavních principů, kterými se řídí zdravá opravdová láska a umění milovat včetně popisů zázračných a blahodárných účinků na spokojené vztahy.

Lidé se často ptají: „Jak vlastně funguje láska?“. Níže uvádím odpověď, která vychází z aktuálních vědeckých poznatků, odborných diskusí i z mé vlastní praxe s tisíci páry, rodinami, jedinci a milenci s všelijakými životními styly a v neposlední řadě také z praxe mnoha terapeutů, které jsem učil.

Dá se říci, že všichni lidé, kteří uspěli v různých formách milostných vztahů, přišli minimálně na 7 základních principů, jak zdravá opravdová láska skutečně funguje.

  1. Zdravá opravdová láska se musí dobře dávat a přijímat, aby mohla naplno projevit své zázraky a divy!

Při terapii hodně často slýchám: „Rodiče mě asi měli rádi, ale nikdy mi lásku neprojevovali.“. Nebo: „Myslím, že mě miluje, ale nedává mi to pořádně najevo.“ Anebo ještě jinak: „My se milujeme, ale neřekl byste to podle toho, jak se k sobě chováme.“. Vysledoval jsem dva hlavní důvody, kvůli nimž vztahy nejčastěji krachují. Důvod číslo jedna je žádná nebo nedostatečná komunikace lásky. To znamená, že lidé v milostném vztahu lásku dostatečně nedávají ani ji nepřijímají. Není prostě sděleno a projeveno dostatek lásky, ať již verbálně nebo doteky, pohledy, tónem hlasu, pozitivní podporou a mnoha dalšími způsoby. (Pro shrnutí doporučuji článek Základní repertoár umění milovat podle Dr. Cookerlyho.). Důvodem číslo dva je vysílání až příliš mnoho ne-láskyplných sdělení jako jsou například různé degradující poznámky, shazování, kritika, nenávistné pohledy, naštvaný tón hlasu, jízlivé narážky, urážky, stížnosti atd. Pokud ve vztahu neprobíhá volná a častá výměna láskyplných slov a skutků, vztah to oslabuje. A stává se zranitelnějším vůči stresorům, které jej mohou zničit nebo kvůli tomu vztah chřadne postupně a časem vyšumí. Nedostatečně projevovaná a přijímaná láska ve vztahu má za následek přinejmenším pouhé živoření, v žádném případě ale nedosáhne svého plného potenciálu.                  

Mějte na paměti, že láska se musí také přijímat, aby dobře fungovala. Někdo dokáže druhým říkat krásné věci, láskyplně je obejmout, podpořit, cokoliv, ale když chce někdo projevit lásku na oplátku, záměrně se tomu vyhýbá nebo takové snahy ignorouje, neustále snižovala svoji cenu apod. Neschopnosti přijímat láskyplné projevy může vést k hlubokým depresím. V dětství lidé mohou zažít leccos, mohou být např. vystavováni projevům falešné lásky, lásky, která dusí, a po tom může klidně následovat rafinované a bolestné zneužívání. Přijímání lásky je pak spojeno se strašně špatnými zkušenostmi a je nutná dlouhodobá terapie. Ale dá se to zvládnout a naučit se od blízkých přijímat projevy lásky a těšit se z nich. Existuje mnoho lidí, kteří se lásce do jisté míry vyhýbají nebo její příjem dokonce úplně blokují. Téměř vždycky je to důsledek toho, že mají lásku spojenou s přílišnou bolestí, kterou zažili v dětství.

Dobré přijímání lásky znamená, že se soustřeďujete na lásku, kterou vám druzí projevují, oceňujete to a užíváte si to. A je-li to potřeba, sami si uvědomíte a v sobě se ubezpečíte, že to je projev lásky, nikoliv přílišné kontroly, manipulace, intrikaření nebo jiného negativního přístupu vůči vám. Pak je důležité ukázat a jednoznačně projevit, že jste lásku přijali a udělala vám dobře, aby si tím ten druhý, dárce lásky, byl jistý. Tím, že toto uděláte, dáváte zase vy svému dárci dar dobrého přijetí. (Více se o tomto tématu dočtete v článku Láska v praxi – láska vděčná.).

  1. Láska funguje jako neobyčejně skvělé a výživné jídlo

Když se nám přijímání dobře projevované, opravdové zdravé lásky daří, cítíme se nabití energií, a to velmi podobně, jako když sníme zdravé a výživné jídlo. Naopak když máme dobře projevované lásky nedostatek a strádáme, vykazujeme hodně podobné znaky jako u podvýživy nebo vyhladovění. Jak naznačují výzkumy, evidentně to platí pro všechny savce, ptáky a některé další zkoumané druhy. Přijímání lásky pravděpodobně uvolňuje energii, kterou v sobě máme již uloženou a zřejmě ji nedokáže uvolnit nic jiného než projevovaná láska.

Tato milující výživa a výživný faktor lásky funguje proto, že náš mozek je na lásku stavěný. Přijímání projevů lásky spouští v mozku tvorbu zdravých neurochemických látek, které nám pak kolují v těle a dělají mnoho biologicky blahodárných věcí.

  1. Dobře projevovaná a dobře přijímaná láska může být úžasnou širokospektrální účinnou medicínou

Sice tomu nikdo tak úplně nerozumí, nicméně láska nějakým záhadným způsobem usnadňuje léčení, a to z hlediska biologického i psychologického. Alespoň k takovému závěru vede čím dál tím více odborných medicínských důkazů z oboru rehabilitace a rekonvalescence. Vezmeme-li si dva lidi se stejným zraněním, fyzickou nebo psychickou nemocí, závislostí, vadou nebo dysfunkcí, bude to nejpravděpodobněji právě ta milovaná osoba, kdo přežije, uzdraví se, zotaví se a celkově se jí bude dobře dařit. U těch nemilovaných, méně milovaných a všech, kdo trpí horší schopností přijímat lásku včetně lidí, kteří mají problém se sebeláskou, je spíše pravděpodobné, že rekonvalescence nebude tak rychlá, neuzdraví se zcela nebo někdy dokonce vůbec.

Fascinující je, že neuvěřitelné léčivé účinky lásky již byly zdokumentovány a stávají se i v případech, kdy je někdo v kómatu. Některé jiné výzkumy zase podporují tezi, že tak jako pro lidi je láska jako léčivý faktor stejně důležitá i pro jiné savce. A naopak, existují důkazy, že pomalejší nebo žádné léčení se objevuje u lidí i pokusných zvířat, kterým láska projevována není. Navíc, dobře milovaní lidé vykazují lepší schopnost bojovat s infekcemi, pomaleji stárnou a probíhá u nich rychlejší fyzická a psychická rekonvalescence než u osob méně milovaných nebo nemilovaných.

  1. Úžasné – i dávání lásky přináší zdraví

Představte si, jak překvapení byli všichni odborníci, když zjistili, že dávání lásky druhým snižuje u „dárců lásky“ špatný cholesterol, zlepšuje krevní tlak a zvyšuje jejich obranyschopnost organismu vůči infekcím. Původně se mělo spíše za to, že „dárce“ bude vysátý, což se v extrémních případech může stát, ale většinou vede dávání lásky k lepšímu zdraví jak u dárce, tak u příjemce. Jelikož dávání lásky skutečně funguje tak, že zvyšuje faktory podporující zdravější a delší život jak u dárce, tak u příjemce, doporučuji dávat co nejvíce lásky co nejvíce lidem.

  1. Zdravá opravdová láska jako motiv úspěšných záchranných akcí

Je to láska, kvůli čemu chráníme své milované. Kvůli lásce makáme mnohdy dlouho a dost tvrdě, aby se našim milovaným blízkým dobře žilo. Kvůli lásce pracujeme neustále na tom, abychom vytvářeli, zlepšovali a udržovali vztahy. Kvůli lásce se snažíme ze všech sil žít v harmonii, spolupráci a součinnosti, abychom s našimi milovanými žili aktivní a tvůrčí život. Kvůli lásce jsme dokonce schopni za své milované položit i svůj vlastní život. Láska inspiruje kreativní činnost tak jako nic jiného na světě. Podporuje nás ve vytrvalém překonávání různých překážek, vede lidi k usilovnému zlepšování sociálních podmínek a je hnacím motorem většiny nejodvážnějších činů i vynikajících úspěchů.

  1. Aby láska fungovala, chce to přiložit ruku k dílu

Láska je sice přirozená, ale její dávání a přijímání, růst, údržba a podpora vyžadují práci. Pro zdravou, opravdovou a dobře dělanou lásku je zapotřebí se neustále učit, jak lásku dělat ještě líp a tyto vědomosti pak cílevědomě uvádět do praxe. Té práce je zhruba stejně, jako když na poli pěstujete obilí a chcete mít dobrou sklizeň. Abychom v lásce měli úspěch a využili veškerý potenciál dobře dělané lásky, musíme si „odpracovat“ všechny hlavní metody, jak lásku dávat a přijímat, musíme si „odpracovat“ cesty vedoucí nás sebelásce, „odpracovat“ musíme i naše kreativní a konstruktivní myšlenkové pochody o lásce a práci vyžaduje i využívání celé škály citů lásky a vůbec všechno ostatní, co s láskou nějak souvisí. Je pravda, že láska někdy proudí naprosto přirozeně a spontánně. Nicméně pro zachování určité stálosti lásky je nutné něco dělat. Schopnost na lásce pracovat je strašně důležitá v období stresu a těžkostí, kdy láska vůbec neproudí nikterak snadno, ale přitom je jí nejvíc potřeba. Když víte, jak se s láskou dá pracovat, můžete to dělat záměrně, aniž by tím nějak trpěla spontaneita. Mějte na paměti, že tento druh „práce“ má obrovské přínosy a čím víc se tomu věnujete, o to pevnější součástí života se láska stává.

  1. Láska musí neustále kolovat, aby se láskyplným vztahům dobře dařilo a naplňovaly život

Jestli má láskyplný vztah pokračovat a růst, musí mezi lidmi v tomto vztahu kolovat láska. To platí pro páry, rodiny, přátele nebo jakýkoliv jiný typ vztahu postaveném na lásce. Kolování lásky znamená, že dva nebo více lidí v daném vztahu si vzájemně poskytují a přijímají projevy lásky. Přijímají projevenou lásku, vstřebávají ji a čerpají z ní prospěch a pak volně posílají lásku zpět těm, od koho ji dostali. Díky tomu láska ve vztazích společným přičiněním obíhá a v této delikátní týmové práci se lidé neustále zlepšují. Lásku klidně můžete druhým dávat jen tak, aniž byste očekávali reciproční projevy lásky. Takové dávání lásky je ovšem druh charity a nevytváří žádný trvalý vztah na bází láskyplné týmové spolupráce. Stejně tak můžete lásku jen přijímat a žádnou lásku odesílateli zpětně najevo nedávat. Vy jako příjemce jste sice obohacen, ale nezakládá to zdravou týmovou spolupráci sobě rovných ani to nevytváří trvalou a naplňující láskyplnou vzájemnost. Láska se také dá někdy „odložit stranou“, a to i na překvapivě dlouhou dobu, a pak znovu oživit. Ale během té „čekačky“ láska nijak neroste, protože aktivně nekoluje.

Je možné si také lásku uložit k pozdější spotřebě, ale nejlepší je ji pouštět do oběhu pěkně čerstvou a pořád vytvářet novou a novou. Nejkrásnější na lásce je to, že čím lépe obíhá, tím víc se jí tvoří a tím víc jí můžete zase dál dávat. Čím lépe se lidé naučí a společnou týmovou prací cvičí kolování lásky v praxi, o to víc je bude jejich vztah naplňovat. To u lidí podporuje a živí zdravou sebelásku, a ta zase lidi, kteří mají více lásky na rozdávání druhým.

Doufejme, že těchto sedm bodů vám pomůže snáz přijít na to, jak láska funguje a co můžete sami udělat pro to, abyste vytvářeli co nejvíce zdravé opravdové lásky ve svém životě i v životě těch, na nichž vám záleží.

Jděte a zrajte s láskou!

Dr. J. Richard Cookerly

Kontrolní otázka z lásky

Proberete tyto myšlenky o způsobech fungování lásky s vaším milovaným člověkem – partnerem / partnerkou, manželem / manželkou, milencem / milenkou nebo třeba s vašimi dětmi? Zlepšíte nějak vy sami své myšlení o lásce a tím pádem i svoje projevy lásky?

Článek je převzatý v plném znění se souhlasem autora.

*