Když láska bolí – první pomoc a co dál

Láska někdy bolí. Ach jo, no je to tak. K lásce bolest patří. K životu bolest patří. S tím se nedá nic dělat. A když láska bolí, každá rada je drahá. Ona totiž láska někdy bolí fakt hodně.

Zaujal mě článek amerického psychologa dr. Richarda Cookerlyho, kde se zamýšlí nad bolestí související s láskou z různých úhlů pohledu a  naznačuje odpovědi na několik zásadních otázek: Jak se dá bolesti zbavit? Dá se nějak s bolestí spojenou s láskou pracovat? Na co se soustředit v situaci, kdy je bolest živá a aktuální? Jaké bolesti jsou s láskou nejčastěji spojené a co nám sdělují? A kdo za všechno může?

Třeba vám toto zamyšlení někdy přijde vhod…

„Ti, kteří bolest a utrpení dokáží zpracovat a něco si z toho i vzít, umí milovat daleko lépe než jiní. Dokonce se zdá, že takoví lidé bývají i celkově zdravější, v životě zažívají opravdovou lásku i z ní plynoucí radost.“ dr. J. Richard Cookerly  

Každá bolest je důležitá

Předně je třeba si uvědomit, že bolest, kterou lidé zažívají kvůli lásce a vztahům, ať už se týká přímo jich samotných nebo lidí jim blízkých, je velmi důležitá a není dobré ji ignorovat nebo brát na lehkou váhu.

Když ve svém láskyplném vztahu příliš často ignorujeme nebo zlehčujeme jakýkoliv druh emocionálního zranění, může se stát, že svým chováním ten vztah sami narušujeme nebo dokonce ničíme.To platí stejně pro vztahy s dětmi jako pro milostné vztahy mezi partnery nebo manžely. Vždy je dobré mít na paměti, že účelem jakékoliv bolesti je uchránit nás od nebezpečí. Proto je nejlepší s bolestí „láskyplně pracovat“ na obou stranách a nezametat ji pod koberec.          

Když láska bolí – první pomoc

Vypořádat se s bolestí v milostném vztahu lze popsat jako celkem jednoduchý a pochopitelný proces:

  1. Co nejvíce usnadnit vyventilování bolesti
  2. a co nejvíce ulehčit přijetí uzdravující lásky,
  3. aby mohlo dojít k poučení a vyvarování se stejné chyby do budoucna.

Pokud tímto procesem můžete projít společně s osobou nebo lidmi, kteří jsou ve vztahu přímo zaangažováni, o to lépe. Tím může dojít k celkovému ozdravení a zlepšení vztahu nebo vztahů.

Pokud ovšem tento třístupňový proces zpracování bolesti nemůžete absolvovat přímo se svým mužem / svou ženou, partnerem / partnerkou, rodinou, přítelem nebo s kýmkoliv, koho se to týká, udělejte to klidně i s někým, koho se to vůbec netýká. S láskyplnou pomocí druhých se cítíme lépe daleko rychleji.

Máme-li dostatečnou, dobrou, zdravou sebelásku, můžeme si pomoci i sami. Jakýmkoliv způsobem svou bolest očistně vyventilujeme, s láskou budeme naslouchat svému vnitřnímu já a dáme si prostor bez odsuzování vyjádřit vše, co máme na srdci. Můžeme se i láskyplně obejmout nebo se jinak fyzicky podpořit. A pak, až budeme připraveni, můžeme teprve začít pracovat na tom, jak se ze své bolesti pučit. Když bolest řešíme sami, celý proces ale bývá obvykle pomalejší.

Některým lidem může v bolestné situaci velmi pomoci i modlitba nebo víra v boha či vyšší moc.

Co se lásky týče, bolest ukazuje – ano, sice velmi nepříjemně, ale zato přesně, naše rezervy a nedostatky vlastní sebelásky.  

Nejde o vinu

Zkuste si upřímně odpovědět na následující otázku: „Jak jsem napomohl/a k tomu, že jsem se do této bolestivé situace dostal/a a jak se mohu vyvarovat podobné situaci do budoucna?“ Pozor, nejde tu vůbec o vinu, ale o sebereflexi a snahu se dopátrat, jak jsme k dané situaci mohli sami přispět.

Podstatou viny je orientace na minulost, zatímco pátrání po kořenech problému nás směruje do budoucnosti, do světlých chvil, v nichž se nám může podařit neudělat stejnou chybu.Zatímco obviňování bolest jen zhoršuje, uvědomění chyby nás posiluje.

Označení viníka sice může mít dočasný očistný účinek, ale celkově na tom nevidím nic moc dobrého. Hledání viny brání odpuštění. Zaslepuje nás a zabraňuje tak pochopení souvislostí.

Tip: Vyhledejte někoho, kdo vás má rád a s láskou vás vyslechne, obejme nebo jakkoliv jinak podpoří.   

Neváhejte požádat o pomoc

Když někdo prožívá bolest kvůli lásce, snažím se dopátrat, zda a koho žádá o pomoc. „Za kým jdete, když je vám ouvej?“

„Kdo vás nejlépe vyslechne, když se cítíte zraněni?“

„Od koho se v bolestné situaci necháte utěšit?“

Být schopen požádat o pomoc někoho, kdo vás má rád a komu na vás záleží, když prožíváte bolest a procházíte tím nejhorším, je totiž to nejlepší, co můžete udělat.Naslouchání (bez poskytování nevyžádaných rad…), utěšující láskyplný dotek, objetí, to všechno pomáhá k emočnímu zklidnění a projasnění mysli. Sdílení bolesti je pro většinu lidí úlevné a lépe se s ní pak vyrovnáváme.

Bolest učitelem

Bolest nebo jiné negativní emoce, které zažíváme v milostném vztahu, a nejen v něm, může být důležitým zdrojem sebepoznání. Přináší nám cenné informace. Co se lásky týče, bolest ukazuje – ano, sice velmi nepříjemně, ale zato přesně, naše rezervy a nedostatky vlastní sebelásky.  

Abychom to mohli blíže pochopit, pojďme si stručně projít obecná poselství, která v sobě jednotlivé typy zraňujících emocí nesou. Bolest a zranění spojené s láskou má samozřejmě daleko více podob. Na tento seznam 12 bolestí lásky se dostaly jen ty nejčastější a notoricky známé.

12 bolestí lásky – jak je překonat a co z nich získat

Číslo jedna: ODMÍTNUTÍ

Pro mnoho lidí zahrnuje bolest z odmítnutí skryté, nevědomé sebe-odmítnutí. Tajně jsou uvnitř přesvědčení, že osoba, která je kritizuje nebo odmítá, má vlastně pravdu. Když se naučí mít sami sebe dostatečně rádi, budou pak více chráněni před bolestí z odmítnutí.

Číslo dva: OSAMĚLOST

Pocity osamělosti nás většinou vedou k tomu, abychom do života pustili a udržovali více blízkých vztahů. Cílem osamělosti je dotlačit nás, abychom překonali strach z milostných i jiných vztahů.

Číslo tři: POCIT PONÍŽENÍ

Pocit ponížení je pravděpodobně signál, abychom se příště za sebe dokázali lépe postavit. Zároveň je dobré prozkoumat, jestli náhodou druhé ve špatném chování vůči vám nevědomky nepodporujete nebo je k němu nějak nepobízíte. Zásadní otázkou je míra tolerance zraňujícího chování. Je třeba dostatečně pevně a důsledně trvat na tom, aby se k vám druhý choval hezky.

Číslo čtyři: ZRADA

Zrada by nás měla naučit větší opatrnosti, komu a nakolik otevíráme a dáváme všanc své srdce.

Číslo pět: ŽÁRLIVOST

Žárlivost se dá nejlépe pochopit jako výzva k pochopení vlastních vnitřních nejistot. Chcete-li „vyléčit“ milostnou žárlivost, téměř vždy je potřeba podívat se na to, jak moc si nevěříte. Žárlivost je úzce spojená s vnitřní nedůvěrou, že nejsme dostatečně atraktivní nebo dost dobří, abychom si lásku udrželi. Když máme zdravou sebelásku, obvykle nedovolíme, aby se nejistota v žárlivost přeměnila.

Číslo šest: ZÁVIST

Závist nás vybízí, abychom usilovali o něco, co vidíme a přitahuje nás u jiných.

Číslo sedm: BOLEST Z PODVÁDĚNÍ, KLAMÁNÍ A NEČESTNOSTI

Obojí, ať už jste na straně podvedené nebo jste osobou podvádějící, často naznačuje, že byste se měli lépe a pohodlněji naučit zacházet s pravdou a ctí.

Obecně, čím víc je někdo nečestný, o to víc nedůvěřuje druhým, protože mohou podvádět stejně tak jako on. Skrytým poselstvím je zde něco ve smyslu: „dozraj natolik, abys zvládnul nepříjemné pravdy“. Úkolem je naučit se být dostatečně silný na to, abych dokázal čelit pravdě, říkat pravdu a vyžadovat pravdu.

S otázkami pravdy a klamání souvisí ještě jedna zajímavá úvaha. Jak vaše chování asi působí na druhé? Pokud vám vaši blízcí zatajují pravdu, pokuste se prozkoumat, jestli náhodou vůči nim nejste až moc kritičtí či odsuzující ve chvílích, kdy se vám svěřují a očekávají spíše podporu. Nebo můžete svým chováním působit také tak, že jste příliš slabí nebo naivní pravdu unést. Lidé s nižší úrovní morálky toho pak mohou snadno zneužít.

Číslo osm: NUDA

Objeví-li se ve vztahu nuda, můžeme ji číst jako jednoduchou směrovku, že je prostě  potřeba něco začít dělat jinak. Pravděpodobně to chce vnést do společného více života a akce.

Číslo devět: ÚZKOST

Úzkost pramenící z milostného vztahu nás nabádá pečlivě prozkoumat, co lásku v daném vztahu ohrožuje nebo ničí. Pokud objevíte nějaké destruktivní vzorce, promyslete, jak je možné zjednat nápravu. Pokud vás samotné nic nenapadá, vyhledejte odbornou pomoc. Nenechte se ochromit strachem, že uděláte něco špatně nebo že se situace ještě více zhorší. Většinou platí, že nejhorší je nedělat nic.

Číslo deset: DEPRESE

Z pohledu své odborné praxe jsem přesvědčený, že deprese ze vztahu nebo dokonce deprese obecně naznačuje, že se nám nedostává opravdové zdravé lásky. Deprese nás zastaví a nutí nás udělat inventuru – co je v našem životě špatně, co nám chybí a co potřebujeme. Většinou je to otázka kvantity, kvality a dynamiky lásky v našem životě. V rámci inventury se nesmí opomenout také sebeláska – tedy láska pro sebe od sebe, ale také další zdroje lásky.

Číslo jedenáct: ZMATEK

Zmatek související s láskou a sexem pro nás může být zpráva, jak dobře nebo naopak nedobře mezi námi probíhá emocionální kontakt nebo zda náhodou nejste jeden nebo oba nevědomky naprogramováni k sabotování intimního milostného vztahu. Možná bude třeba, abyste na sex začali více nahlížet jako na týmovou, láskyplnou hru. Nevědomé programy spojené s láskou, které někomu znemožňují stát se opravdu milujícím partnerem a plně sdílet lásku a city, se dají často úspěšně objevit a zpracovat pomocí psychoterapie.

Číslo dvanáct: STRACH

Strach objevující se ve vztahové dynamice se nám většinou pokouší sdělit, že jsem já nebo partner nebo někdo blízký něčím ohrožen. Strach je velmi cenný, rozhodně by se neměl brát na lehkou váhu, na straně druhé by nás ale neměl úplně přemoci a opanovat naše jednání.

Osvědčilo se mi zacházet se strachem krok za krokem, po krůčkách se pouštět do toho, čeho se bojíte. Pokud vám hlava říká, že s danou situací je spojeno riziko zranění, ale nikoliv přímé vážné nebezpečí, dá se strach vyléčit tím, že do toho půjdete za různých okolností a budete to brát jako osobní výzvu. Pro někoho může být i dobré představit si „nejhorší scénář“ včetně možností jeho řešení ještě dříve, než to nejhorší nastane.

V případě skutečně závažných, silných, až panických strachů, kdy se bojíte o své zdraví nebo zdraví svých blízkých, máte strach z vážné změny životního stylu nebo ztráty současných životních podmínek, bývá lepším řešením z dané situace uniknout. Milostné vztahy, v nichž se objevují časté, intenzivní a opakované pocity strachu, nejsou založené na opravdové lásce, ale spíše na některé z forem falešné lásky a mohou být velmi destruktivní. Strach, který vyvolává pocity paniky nebo paralýzy, naznačuje, že se jedná o něco skutečně závažného a nebezpečného a je nutné vyhledat ochranu, pomoc a péči, a to co nejdříve.

Kvantita a kvalita lásky

Všechny uvedené typy bolestí spojených s „nefungováním lásky“ mohou samozřejmě nabývat lehké, střední nebo vážnější podoby. Naznačené výklady jsou zobecněné a rozhodně se nevztahují na všechno a na všechny. Bolest je nicméně vždy možné považovat za varovné znamení, že pokud má být dotyčný vztah dál funkční a chráněný, je třeba provést jisté korekce a zlepšení.

Pracovat s bolestí a zraněním oproti boji, popírání nebo pouhé medikaci léky, zahrnuje daleko více psychické a emocionální práce. V dlouhodobém horizontu se nicméně tato práce daleko víc vyplatí, protože díky ní neděláme stejné chyby, a tím pádem ani neprožíváme stejné bolesti znovu a znovu. A je to také daleko lepší než se vůči lásce obrnit a kvůli riziku bolesti se jí úplně vyhýbat.

Pokud bych měl dát jednu jedinou radu, je podle mého názoru vždy velkou pomocí mluvit o bolestných zkušenostech s rodinou a s lidmi, kteří nás mají rádi. Velké zázraky se zpracováváním bolesti dokáže i odborná terapie. Mějme na paměti, že láska se dělá a každý z nás má za úkol odpracovat si svůj podíl.     

Domácí úkol k zamyšlení:

Dokázali byste určit, vůči kterému typu bolesti z uvedeného seznamu jste nejnáchylnější? A pokud ano, pokusíte se vybudovat si lepší, zdravější a silnější obranu v podobě sebelásky?

Jako vždy – jděte a zrajte s láskou!

Richard J. Cookerly

 

Zdroj: http://www.whatislovedrcookerly.com/2018/01/dealing-with-love-hurts-first-aid-tips.html

Zveřejněno se souhlasem autora.

*