Umění Milovat – Manželství

  • Autor
  • Loverotika
  • Fotografie
  • Flickr.com

Manželství není v dnešní době zrovna v kurzu. Statistiky rozvodů jsou dost pesimistické, a to je pro mnoho lidí argument, že manželství nemá smysl. Za to ovšem instituce manželství jako taková nemůže. Vypadají statistiky rozchodů partnerských svazků lépe? Ani náhodou – vypadají dokonce ještě hůř!

Jestli to spíš není tím, že lidé neumí milovat a neumí o lásku dlouhodobě pečovat. První krize a na shledanou. Mnoho lidí vyrostlo v neúplných rodinách, málokdo má kolem sebe nějaký zdravý vzor láskyplného vztahu. Vnitřní zodpovědnost, vlastní závazek a smysl pro povinnost má s láskou spojený jen málokdo – za lásku považuje poměrně dost dospělých lidí stav poblázněné zamilovanosti. Nic proti tomuto stavu, je krásný a oázy zamilovanosti jsou úžasné i v dlouhodobých svazcích včetně manželství. Opravdová zralá a zdravá láska to ale není.

Spokojené manželství 

Manželství rozhodně není pro nezralá mrňata, manželství je vysoká škola umění milovat. Spokojené manželství je alchymie a základní předpoklad je, že oba zúčastnění se v umění milovat chtějí stávat a stávají stále lepšími a lepšími mistry. Láska a život je růst, růst zdravý a dlouhodobě udržitelný. Láska sice nemusí být korunována oficiálním slibem manželství, ale nabývá tím ještě hlubšího významu a to má svoji hodnotu i v dnešní době.

Instituce manželství existuje od nepaměti a ve všech kulturách. S drobnějšími nebo i významnějšími rozdíly, s náboženským významem i bez něj – smlouva nebo slib společného výlučného soužití muže a ženy bylo a je všude na světě. Je to tedy fenomén, který nebyl překonán a nejspíš ani jen tak nebude.

Vztah muže a ženy je výlučný a je to prostě dáno od přírody. Pominu zde přirozenost nebo nepřirozenost monogamie. Evidentní je, že ženám z podstaty vyhovuje více, mužům méně, ale vývoj lidstva ukázal, že monogamním vztahům v průběhu života dává většina lidí přednost již několik tisíc let. Zajímavé totiž je, že např. mnohoženství, i když je oficiálně kulturně přijatelné, se v takové společnosti vyskytuje daleko méně, než by se dalo očekávat a bývá záležitostí bohatších vrstev. Mnohoženství si vlastně málokdo může dovolit. To mě osobně dost překvapilo. Zdá se, že muži mají dost co dělat s jednou ženou, řešit problémy dvojmo či trojmo a ještě k tomu řešit intriky mezi svými ženami dá jednomu pořádně zabrat. A pokud se ženám nějak „nevyplatí“ dělení o muže s jinými, rozhodně dávají přednost klasickému monogamnímu vztahu. I vztahy oficiálně polyamorické jsou a nejspíš i nadále zůstanou v menšině.

laska, manzelstvi

Výhody manželství

Manželství oficiálně stvrzuje exkluzivitu monogamního vztahu. My Češi jsme neznabozi. Posvátnost společné lásky muže a ženy není pro většinu lidí pádný argument k sňatku, z hlediska dnešní společenské přijatelnosti není manželství nutné ani kvůli dětem. Vezmu to tedy ze světského, a nejdříve zcela praktického, hlediska. V současné době v České republice ryze praktických důvodů k manželství značně ubylo, pár se jich ale přece jen stále najde. Namátkou: automatické poskytování informací a zastupování manželů (automatická právní kvalifikace manželů jako osob blízkých, což se hodí v nemocnicích a na úřadech), dědictví v první linii, pár daňových výhod, vdovská penze, možná by se našlo ještě něco. Zajímavým efektem manželství, a to i z hlediska ekonomického, je propracovanější dělba práce, vzájemné pomoci a péče.

V dlouhodobých partnerských svazcích mají lidé tendenci hledět si více svého a přísněji si střeží, co, kdo a kdy dělá a jestli je angažovanost obou v rovnováze. Což samozřejmě není do jisté míry na škodu, ale zase se to nesmí přehánět, mnohdy se z toho stává prvek rozdělující a vyčerpávající. Určitý vliv manželství na přirozenější týmové smýšlení a efektivnější využití výhod dělby práce se v praxi vysledovat dá.

Manželství 21. století

Z psychologického hlediska došlo během 20. století doslova k revoluci. Lidé toho dnes daleko víc ví. Ví více o vztazích, o vzájemné komunikaci, o ženské potřebě seberealizace a uplatnění ve vnějším světě. Ženy mají podstatně více možností. Dvou kariérní a dvou platová domácnost je normální jev. Víme, že v dlouhodobém vztahu je třeba harmonizovat společné i individuální aktivity, dát si navzájem prostor. Lidé vstupují do manželství více z lásky, ne z rozumu, a za určitých podmínek už šťastné manželství zdaleka nemusí být takový zázrak jako kdysi. Moderní manželství 21. století je oficiální, právně ošetřená láska muže a ženy, která má v této podobě pár velmi praktických bonusů. Absolutní základní předpoklad je, že žena miluje muže a muž miluje ženu. Společné soužití činí oběma dobře a hodlají tento stav co nejdéle udržet. Bez pochyb a nalhávání. V rámci možností znáte své klady i zápory, znáte své aktuální mapy. Navzájem se prostě milujete, jak nejlépe umíte. Pokud tomu tak není, svatba ani manželství vztah samozřejmě nespasí. Vztah bez zdravé lásky musí pak buď stavět na jiných, pro dotyčné dostatečně pevných hodnotách (pro někoho to může být třeba majetek a peníze), nebo prostě nebude dlouhodobě životaschopný.

Zcela určitě je dobré o svatbě a manželství otevřeně mluvit, jakmile se vztah přehoupne do vážnější polohy. Je to důležitá věc a oba partneři by měli vědět svá stanoviska. Tak jako by měli vědět i další postoje, životní sny a praktické záležitosti – kde bych chtěl nebo chtěla bydlet, co budu dělat, jestli spolu chceme děti nebo ne apod. Už to tu bylo řečeno, ale raději ještě jednou, musíte mít vždycky co nejaktuálnější mapu. Tady není na místě nezralá romantika typu „o tom se nemluví, pak už to není překvapení, ztratí to své kouzlo.“. Tím se jen kupí nedorozumění. Svatba a manželství je důležité životní rozhodnutí, a proto by mělo být učiněno vědomě, po dlouhodobé úvaze a s veškerou vážností.      

Manželství z pohledu ženy 

Jasné je, že ženy po manželství z podstaty své ženské přirozenosti touží daleko více než muži. Mluvím zde o většině žen a většině mužů, u někoho to tak být samozřejmě nemusí. Manželství má pro ženy stále hluboký význam – a dokonce možná ještě hlubší než kdysi, protože ztratilo punc povinnosti a společenské nutnosti. Manželství nebo jiný trvalý svazek je pro ženy v životě velmi důležitý proto, že většina žen přirozeně touží po lásce, ženy jsou orientovány na vztahy, péči, potřebují emocionální i fyzické bezpečí. Když žena miluje, součástí jejího života je automaticky kategorie MY. Muži naopak touží po svobodě, dobrodružství, překonávání překážek, prosazení se ve světě. Jejich fyzické nastavení jim přirozeně nahrává pro daleko větší rozlet a nevázanost. Ovšem i muži potřebují zázemí a jejich život nějaký jasný tvar. Spojení muže a ženy je geniální v tom, že si navzájem mohou poskytovat své přirozenosti (koneckonců přirození též, však také spojení na této úrovni přináší velké blaho) a každý tím jen získá. Dennodenní blízký kontakt s jinakostí druhého pohlaví je ta nejlepší škola života, nejlepší motor osobnostního růstu.

Flickr_Earl_Reagan

Proč ale manželství? Proč nestačí spolu jen tak žít? Od mužů často slýchávám „máme spolu děti, a to je víc než nějaký papír.“. Pro chlapa možná, pro ženu dost často (z mého osobního průzkumu dokonce většinou) ne. Máte-li tu čest se ženou, pro kterou láskyplná oddanost není sprosté ponižující slovo, ale kýžený a krásný stav, nejspíš bude manželství jedním z jejích důležitých snů, neřku-li přímo potřeb. Dokonce i přes moderní imperativ ženské nezávislosti a kariérních úspěchů je takových žen v dnešní době velká spousta. Nechutí svého milovaného do ženění jsou ženy zklamané. Manželství pro ženy není žádný „papír“, ale oficiální slib, rituální vyznání, přijetí významné životní role.

Svatba a manželství je oficiální počátek velkého příběhu, a když se narodí děti, tak i příběhu rodiny. Manželství jsou pro ženy taková křídla, pod které se symbolicky všechno vejde – láska k muži, závazek věrnosti, respekt ke společnému vztahu, motivace vytvořit rodinu,  péče o domov a různé osobní tužby. Manželství je pro ženy plné významů. 

Rituál svatby symbolizuje přechod do dospělosti a zralosti, oficiální zdravé odpoutání od původní rodiny (nebo v případě rozvedených od původního nepodařeného vztahu). Přestáváte být – alespoň symbolicky, v reálu to bývá trochu složitější – mamánkem, kterému jde jen o svoje blaho, v lepším případě o blaho svých dětí. Svatba a manželství je oficiální počátek velkého příběhu, a když se narodí děti, tak i příběhu rodiny. Manželství jsou pro ženy taková křídla, pod které se symbolicky všechno vejde – láska k muži, závazek věrnosti, respekt ke společnému vztahu, motivace vytvořit rodinu,  péče o domov a různé osobní tužby. Manželství je pro ženy plné významů.

Milenecká láska vs. rodičovská láska 

Proto není vůbec dobré tuto hlubokou potřebu shazovat. Z osobní zkušenosti a dlouhodobého pozorování vyvozuji, že to mívá i neblahé důsledky. Byla jsem sama svědkem rozpadu několika vztahů, které byly tzv. přechozené. Krok do manželství by je dostal na jiný level. Jenže zvláštní nechuť potenciálního ženicha do ženění vedla k rozchodu. Manželství je symbol lásky – já miluju tebe a ty miluješ mne. Jsme MY, jsme TÝM, víme to a vědí to všichni kolem nás. Je to takový upgrade společné lásky i našich osobností.

Milenecká láska není stejná jako pouto lásky rodičovské. Vyjasněme si argument „máme spolu děti, to je důležitější“. Samozřejmě, rozhodnutí mít děti je velká volba. Na rozdíl od manželství nebo partnerství, tohle je opravdu a od přírody navždy, s dítětem se nerozvedete. Jenže je to trochu něco jiného. Mít děti znamená vytvořit společná rodičovská pouta a vklouznout do rodičovských rolí, nikoliv nějak povýšit čistě a pouze společná pouta partnerská a milenecká. Rozhodnutí mít dítě, i kdybyste to vyhlásili třeba na Měsíc, nemá pro mě jako ženu stejný význam, jako když mi přede všemi řeknete, že mě milujete a vroucně si přejete, abychom se takto milovali dál. Já jsem žensky ženská žena a potřebuju vědět, že mě můj muž miluje a jsem pro něj ta jedna jediná z mnoha, a právě proto chce zrovna se mnou mít dítě.

Navíc, co kdyby to nevyšlo a společné děti by nebyly? A co bude se společnou láskou, až děti vyletí z hnízda? Pak už naše láska nebude tak platit nebo co? Není to úplně bůhvíjaký odvaz slyšet po několika letech od bytostného rozsévače, že se mnou chce mít děti. Samozřejmě to potěší, o tom žádná. Tak jako většina žen jsem potenciální zodpovědná matka, takže kdybych se současným partnerem mít děti nechtěla, tak s ním zřejmě nejsem vůbec nebo vztah neberu vážně. Další věc je, a to poznáte, až když děti máte, že rodičovství samo o sobě mileneckou lásku neprohloubí, je to naopak pěkná porce. S rodičovskou rolí je pak o to těžší pečovat o lásku mileneckou a partnerskou.

laska, manzelstvi

Milenecká láska mezi mužem a ženou by měla být pořád to základní pevné spojení, které by se mělo i speciálně opečovávat a oslavovat. A manželství včetně rituálu svatby je dobré ujištění, prezentace vzájemné důvěry, že to tak oba chápete. Královský slib – ruku, prsten a pusu na to! Slib, že se budete snažit, aby to fungovalo.

Manželství je oficiální projev důvěry a víry, že to dobře dopadne. Že v případě nesnází uděláte maximum, aby to dobře dopadlo, abyste svou vzájemnou lásku nenechali jen tak lehce proklouznout mezi prsty, protože by to byla škoda. Že možná odpustíte druhému i to, co byste milenci, „příteli“ nebo partnerovi jen tak neodpustili. A když to nepůjde, tak to prostě nepůjde. U papeže se kvůli rozvodu škemrat dávno nemusí, prý to trvá asi 20 minut… Takže co? Majetek? Ten si můžete rozdělit před svatbou.

Já myslím, že dnes je všechno tak volné, variabilní, vše je dovoleno, že přijmout nějaký pevný závazek může lidem udělat jen dobře. Máte-li děti nebo je chcete mít, je to pro ně dobrý vklad. Aspoň něco je jasně dané a jednoduché. My jsme prostě Novákovi a tečka. Většina žen, které jsem potkala, si přeje přivést děti do manželského svazku. Ne všem se to podařilo a harakiri kvůli tomu samozřejmě nespáchaly, je jiná doba, ale po manželství touží stále.Celoživotní

Manželství jako týmová hra

Partneři mají více tendenci vnímat problémy druhého pouze a jen jako „jeho problém“ a od jeho řešení dávají ruce pryč. Některé problémy se ovšem dají na úrovni „my“ daleko lépe uchopit. A i když ve finále to je fakt jen „moje triko“ a záleží jen na mě, co s ním provedu, pomohlo třeba, že jsme ho společně aspoň vyprali. V lásce je to někdy velmi rafinovaně propojené a propletené. Může se vám stát, že uvidíte problém druhého jen jako úzkou výseč („jeho problém“), ale už nevidíte svůj příspěvek a vliv. Odejít z takového vztahu je to nejjednodušší, co můžete udělat – a za pár let se budete divit, že nový partner má zase ten „stejný problém“. Podtrženo sečteno, manželství je prvek podporující týmové smýšlení, což má v životě mnoho výhod.

Abyste sklízeli výhody manželského svazku, je samozřejmě nutné si najít dobrou ženu / dobrého muže. V případě potenciálních ženichů, ženu do nepohody. Takovou, která vyzařuje lásku, a přitom ponechá svobodu. Ženy, které to neumí, berou kyslík. Ale můžou se to naučit. Ženy, které to umí, jsou bohyně. Vyzařují kolem sebe obdivuhodnou energii. Dokáží dát svým mužům svobodu naprosto přirozeně a nenuceně. A je tomu tak mimo jiné i proto, že jejich muži je dokáží přirozeně a nenuceně zahrnout láskou a pozorností. Výběr životního parťáka je záležitost nejvyšší vážnosti, ale nejlepší znamení úspěchu je, když se spolu hodně nasmějete. Musíte si vystačit i jako nejbližší kamarádi, protože v dobách krizí, nemocí a jiných bolavých období se dostanete na dřeň, a ta prostě musí stát za to. Kamarádství v manželství je veličina, která je nepostradatelná a je základem úspěchu.

Manželství a manželskou lásku berte jako jedinečnou životní šanci a investici. Jen odvážní investoři, kteří se rizika nebojí, vydělají balík. Možná jste to v takovém světle nikdy neviděli, ale láska je celoživotní dobrodružství. Nikdy si nemůžete být jisti, jak to dopadne. Proto je láska a manželství pěkný adrenalin. Ale když zvolíte ten správný postoj a naučíte se dobře milovat, bude to náhodou parádní jízda. Život je krátký a snad všichni se shodneme, že je dobré jej prožít v lásce. Láska má smysl. Udělejte si z lásky společné hobby a oba budete vrnět blahem.

 

Přečtěte si více:

Shrnutí závěrů studie demografky Markéty Pechholdové z VŠE – Papíry na sladký život (článek z Respekt.cz)

Další dobré důvody pro manželství (v angličtině – článek z The New York Times)

Ožeňte se s nejlepší kamarádkou a budete šťastnější (v angličtině – článek z webu Askmen.com)

 

*