Moudro z internetu

  • Autor
  • Moudro z internetu

Ten, kdo kvůli lásce nikdy netrpěl, je buď velmi šťastný nebo velmi osamělý.

*