Ženská a mužská láska

  • Autor
  • Loverotika
  • Fotografie
  • Shutterstock

Nic nového pod sluncem, ať chceme nebo ne, ženské a mužské prožívání a pojetí lásky a života JE rozdílné. Je dobré o tom vědět. A já si myslím, že je dobré tyto rozdíly spíš ctít, než se s nimi snažit bojovat nebo je stírat. Je to totiž velmi praktické. V lásce, v běžném životě i v partnerské komunikaci. A můžeme si tím (alespoň částečně) taky ušetřit dost trápení a starostí.

Nic není ale v životě tak úplně jednoduché a rozdíly nakonec nejsou až tak vyhrocené. Fakt, že se rodíme jako žena nebo muž nám dává do vínku kromě specifického fyzického vybavení převládající ladění, ale máme a potřebujeme i tóninu opačnou. Zralá osobnost dokáže jak své ženské, tak své mužské kvality přijmout a využívat nehledě na skutečné pohlaví. Je skvělé, když se např. muži naučí nebát citů a zacházet s nimi a ženy zase naopak prosadit se jasně a rázně ve světě. Jsme tím celistvější. Ale partnerské lásce a intimním vztahům prospívá, když si každý více méně přihříváme tu svojí ženskou nebo mužskou polívčičku. Pak je tam „ta jiskra“, kterou lidé v dlouhodobém horizontu tak často postrádají.

Když se v intimním vztahu mužská energie jednoho partnera dostane do blízkosti ženské energie druhého partnera, přitaqžlivá síla sexuální polarity je spojuje. Ale když se střetnou například mužské energie obou partnerů, přitažlivá síla mezi nimi je neutralizována, případně mohou cítit i tajemnou odpudivou sílu, která je oddaluje – jako dva severní póly magnetů.   David Deida, Intimní splynutí

V lásce a v životě vyrosteme nejvíc tím, když přestaneme to své přirozené považovat za jednoznačně dobré a to druhé za špatné nebo směšné. Obojí má něco do sebe, je dobré tomu přijít na kloub, protože se nám tak otevře zdroj cenné energie. Naši ženskou nebo mužskou vnitřní přirozenost je třeba prožívat a nabízet jako dar. A to ne dar ledajaký, je to dar přímo božský a posvátný! A láskyplný vztah můžete brát jako takový barter – výměnu darů.

Ženským darem, ženskou přirozeností, je láska a s ní spojená citlivost, empatie, péče. Láska je pro ženy nutná, niterná záležitost, alfa omega celého života. Ženy JSOU láska, žijí v srdci. Láskou kvetou, září, lákají, vábí. Proto nejdůležitější v životě ženy je, aby milovala sama sebe a byla milována. Láskou dostává krásná ženská přirozenost neuvěřitelné grády a je-li milována upřímně a hodně a je si lásky vědoma, pak se stává takovou soukromou rodinnou bohyní, která lásku vyzařuje do všech stran (a někdy vyzuřuje, trefný překlep, však i to k tomu někdy patří, láska nejsou jen slunečné dny). Ženy vytváří teplo domova, rodinnou atmosféru, jsou strážkyně a ochránkyně tradic. Ze své podstaty, z lásky a s láskou pečují o druhé. Ale aby ženy do citů a vztahů příliš nezabředly, aby se neztratily v síti domněnek a nálad nebo se nestaly na vztazích až moc závislé, potřebují čerpat z přirozeného zdroje svobody a jasných vizí – ženy v životě potřebují pořádné muže jako protiváhu. Silný mužný muž je pro ženu maják svobody a nezávislosti.

Mužským darem, mužskou přirozeností, je svoboda, odvaha a jasná vize. Mužské vnitřní puzení je najít svůj životní smysl, svůj cíl a za ním jít, bez omezení. Nezávislost, disciplína, zaměření, soutěživost, fyzická síla, humor, to jsou typicky mužské kvality. Muži žijí v hlavě. Zrají tím, že překonávají překážky a strachy, které jim ve svobodě brání. Muž s pořádným Múžem (pevnou vnitřní silou) se dokáže bez okolků postavit k problému čelem a řešit ho. Ví, co chce. Život je boj. Muži jsou bojovníci. Ale pravý bojovník dokáže se svou silou zacházet ze srdce, je si vědom zranitelnosti, jen tak totiž ví, o čem je život. V srdci je obrovský lidský potenciál, v srdci je láska. Odmítá-li muž lásku a milování, nemá koule a ví o životě houby, i kdyby byl silák všech siláků. Bez lásky bude jen kruťák všech kruťáků, nic víc. Aby muži až moc neztvrdli a aby se v bezbřehé svobodě úplně neztratili, potřebují čerpat ze zdroje lásky – muži v životě potřebují ženy a ženskou energii. Žensky ženská žena je pro muže maják lásky a empatie.

V intimním vztahu aktivujete ve svém partnerovi či partnerce vždy opak své vlastní energie.   David Deida

Ženská a mužská přirozenost se odráží v odlišných potřebách. Když víte, co kdo z vás má přirozeně rád, dá se naučit, jak si navzájem dělat dobře. Ve vztazích, kde něco vázne, vždycky začněte u sebe a tím, co můžete dělat VY. Vymlouvat se a čekat, až začne druhý, není efektivní. Chovejte se ženštěji, jste-li žena, a mužněji, jste-li muž. Projevujte lásku všemi možnými způsoby. Uvidíte, co to časem udělá, jaký to bude mít efekt na partnera nebo partnerku. Dejte druhému čas a šanci se novému nastavení přizpůsobit. Ale jestli ani pak nic, možná nastane čas jít dál.

Pár poznámek pod čarou:

Často zde schválně používám termíny jak většinou, drtivá většina žen, mužů apod. A to proto, že někdo to tak prostě nemá a proti gustu žádný dišputát. Jen je praktické o tom vědět, protože opačné žensko-mužské naladění může být příčina, proč některé vztahy nemohou dlouhodobě fungovat.

Některé ženy například daleko více naplňuje bít se jako lev v práci, láska pro ně je na druhé koleji a cítí se tak naprosto šťastné. Někteří muži zase mohou být celkově žensky naladěni, submisivní, položení více v citech, v rodině. Pak jsou homosexuální páry, tam to bude asi taky trochu jinak, i když často i tady bývají poměrně jasně vymezené mužské a ženské role. Je to tak, někdy to je různé a nic proti, ale soustředím se prostě na většinu, do níž i sama sebe řadím a tudíž mám i dost praktických zkušeností.

A jste-li právě teď bez partnera, je dobré to mít na paměti při výběru – žena mužsky naladěná nemusí přitahovat mužsky mužského muže jako poleno, protože pro něj bude prostě spíš konkurent a jiskra nikde žádná. To by pak bylo zbytečné trápení pro oba. A naopak. Proto je důležité uvědomit si, jak to kdo má.

Působení univerzálního ženského a mužského principu je bohatě popsáno z mnoha pohledů a na několika úrovních. Najdete je v příbězích, z hlediska působení energií (jin & jang) v různé esoterické literatuře, západocivilizačně teoreticky pojednán v psychologii (nejhutnější asi Jung – anima & animus), své o tom ví i anatomie v rámci alchymie ženských a mužských hormonů, ale asi nejpraktičtější vysvětlení a naprosto konkrétní rady do života jsem vyčetla v knihách Davida Deidy a z jeho díla zde i vycházím. Vřele doporučuji. Mužem psáno, takže stručné, jasné, rovnou k věci. V praxi osvědčené.

 

*