Prohlášení o odpovědnosti

1.Obsah

Obsah uveřejněný na webu UMĚNÍ MILOVAT.CZ má pouze informativní, edukativní a inspirativní charakter. Veškeré informace zde uvedené jsou poskytovány s cílem přehledně zpracovat a doplnit dostupné odborné a jiné znalosti v oblasti lásky, lidských vztahů a sexuality. V žádném případě tyto informace neslouží jako náhrada odborné poradenské, psychoterapeutické, psychiatrické, sexuologické nebo jiné lékařské pomoci.

Vyzýváme čtenáře, aby informace, rady, tipy, metody a techniky, které jsou zde uvedené, uváděli do praxe na základě moudrého zvážení všech rizik vyplývajících z jejich aktuálního psychického a fyzického zdravotního stavu. Spoléháme se na zdravý rozum svých čtenářů. V případě jakýchkoliv pochybností či nejasností vyhledejte odbornou pomoc ke konzultaci.

Autoři, redaktoři, správce ani provozovatel webu nenesou odpovědnost za případné nežádoucí účinky, které mohou nastat chybným pochopením, použitím či zneužitím uvedených informací.

Redakce UMĚNÍ MILOVAT.CZ si vyhrazuje právo odstranit reakce a komentáře, které nesouvisí s daným tématem, jsou vulgární nebo agresivní.

Autoři a provozovatel UMĚNÍ MILOVAT.CZ si vyhrazují právo aktualizovat a měnit webové stránky a jejich obsah bez předchozího upozornění.

  1. Odkazy

Přímé nebo nepřímé odkazy na jiné internetové stránky uvedené na UMĚNÍ MILOVAT.CZ jsou vždy pečlivě vybírány a uváděny na základě relevantnosti s daným tématem. Autoři ani provozovatel nenesou odpovědnost za změnu obsahu internetových stránek po uvedení odkazu.

  1. Autorská práva a práva na ochranu značky

UMĚNÍ MILOVAT .CZ se snaží důsledně respektovat autorská práva k použitým fotografiím, grafikám, textům a dalšímu obsahu. Pokud byste si přesto povšimli porušení autorských práv, prosíme, abyste nás na tuto skutečnost upozornili. Jakmile se dozvíme o porušení práv, předmětný obsah ihned odstraníme nebo se s vlastníkem práv vypořádáme.

Copyright na obsah vytvořený exkluzivně pro UMĚNÍ MILOVAT.CZ je ve vlastnictví provozovatele portálu, společnosti Mamadam s.r.o., nebo příslušných autorů. Množení nebo použití takového obsahu (grafiky, textů, fotografií, videí apod.) na jiných webových stránkách nebo v elektronických a jiných mediích je možné pouze s výslovným písemným souhlasem společnosti Mamadam s.r.o. a s přesným uvedením zdroje včetně aktivního odkazu na web UMĚNÍ MILOVAT.CZ, je-li to technicky možné.

  1. Ochrana dat

Používání našich webových stránek je zpravidla možné bez zadávání jakýchkoliv osobních údajů. Pokud jsou na našich stránkách shromažďovány osobní údaje (např. e-mailová adresa), děje se tak na dobrovolné bázi dle vlastního uvážení uživatele a tyto údaje nebudou předány žádné další osobě. Upozorňujeme na to, že přenos dat internetem (například při komunikaci e-mailem) může projevovat mezery v zabezpečení. Dokonalá ochrana dat bez mezer chránící zcela bezpečně před přístupem cizích osob není možná. Používání kontaktních údajů, které jsou zveřejněny v rámci povinného uveřejnění tiráže stránek, jinými osobami k zasílání nevyžádané reklamy a informačních materiálů tímto výslovně zakazujeme.

  1. Informace k vyhodnocení dat

Tyto webové stránky používají nástroj Google Analytics, službu webové analýzy od společnosti Google Inc. Nástroj Google Analytics používá takzvané „Cookies“, textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu používání webové stránky. Informace vytvořené pomocí souboru cookie o vašem využívání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) se přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Google bude tyto informace používat k vyhodnocení vašeho využívání webové stránky, k sestavení zpráv o činnostech na webové stránce pro provozovatele webových stránek a k dalším službám souvisejícím s využíváním dané webové stránky a internetu. Společnost Google nebude v žádném případě spojovat IP adresu s jinými daty, kterými disponuje. Instalaci cookies lze zabránit odpovídajícím nastavením softwaru internetového prohlížeče. Upozorňujeme však na to, že v takovém případě nebudete zřejmě moci využívat všechny funkce daných webových stránek v plném rozsahu. Provozovatel UMĚNÍ MILOVAT .CZ si vyhrazuje právo využívat službu pro analýzu přístupu k webovým stránkám Google Analytics. Používáním této webové stránky prohlašujete, že souhlasíte s tím, aby společnost Google nebo jiný poskytovatel uvedené služby prováděl zpracování takto získaných dat výše uvedeným způsobem a k výše uvedenému účelu.

 

Provozovatel inspiračního portálu, 

kontaktní osoba a vedení projektu:

Karolina Rauschertová, email: karolina(@)umenimilovat.cz

 

 

UmeniMilovat_logo_web