Umění milovat – Erich Fromm

Erich Fromm - autor Umění milovat

Erich Fromm – autor populární knihy Umění milovat

Inspirační web Umění milovat.cz knihu Umění milovat Ericha Fromma miluje, to asi nikoho nepřekvapí. Hlásíme se k odkazu Ericha Fromma a doufáme, že jeho myšlenky budou ve společnosti neustále živě kolovat a vést lidi na tu správnou cestu za láskou. Na cestu, která není naivně romantická a není ani jednoduchá, ale zase na ní najdete lásku pevnou a opravdovou. Doufáme, že na webu Umění milovat.cz najdete všechny důležité poznatky i konkrétní praktické tipy, které by o lásce každý měl vědět, aby se naučil dobře milovat.

“Láska je umění; na světě není nic důležitějšího, než se tomuto umění naučit.” 

Zajímá-li vás podrobnější obsah knihy Umění milovat včetně základních citací, přečtěte si článek Erich Fromm Umění milovat. A kniha Umění milovat má i svůj článek ve Wikipedii.

„Každý řádek je nabitý zdravým rozumem, soucitem a realismem.“ Fortune

Kniha Umění milovat se stala velmi populární, je to klasika, bestseller po celém světě, který se dočkal mnoha vydání. Proto možná překvapí, že v odborných kruzích se Erich Fromm a Umění milovat moc nenosí. Pro někoho je to pojednání populární a nevědecké, pro někoho kniha Umění milovat až moc překračuje hranice psychologie směrem k filozofii. Ať tak či tak, Umění milovat Ericha Fromma je mezníkem a pro mnohé studenty i něco jako úvod do studia psychologie. (Pokud se hlásíte na psychologii na vysokou, nečekejte kladné body – Erich Fromm a Umění milovat porotu neoslní, bohužel…).

Láska ale naštěstí nechodí ani po horách ani po fakultách, ale po lidech. Lidé touží po lásce a cítí, kde je jádro pudla. V této knize jádro najdete.

“Láska je jediná a uspokojivá odpověď na otázku lidského bytí.”

Erich Fromm a jeho Umění milovat

Erich Fromm vydal Umění milovat v roce 1956 a kniha se stala moderní biblí lásky. Umění milovat Ericha Fromma je takovým předělem ve vnímání lásky – upouští od naivní představy, že láska je něco nedosažitelného, daného shůry pouze šťastlivcům. Láska a umění milovat je něco, pro co se musíme rozhodnout a konat. Základní teze knihy Umění milovat – LÁSKA JSOU ČINY. Láska je aktivita. Čekat na lásku pasivně, s rukama v klíně, je ztráta času.

Jakou lásku si uděláte, takovou ji máte…

„Láska je především dávat, ne přijímat.“

A jak už to bývá, i v lásce začít můžeme (a dokonce musíme!!!) každý u sebe, u své vlastní SEBELÁSKY.

Erich Fromm – psycholog, sociolog, filozof (23.3.1900 – 18.3.1980)

Umění milovat – otázka rozhodnutí a vůle

“Láska by měla být v podstatě aktem vůle, rozhodnutí oddat celý svůj život životu jiného člověka.”

Na první pohled se to nezdá, ale láska a umění milovat je skutečně otázkou rozhodnutí. Musíte se rozhodnout věnovat lásce úsilí a neustále se v umění milovat zdokonalovat. Láska je závazek. Nezní to možná růžově romanticky, ale taková je realita.

“Kromě dávání se aktivní charakter lásky projevuje také tím, že vždy zahrnuje některé základní prvky společné všem formám lásky: péči, odpovědnost, úctu a znalost.“

V čem vám Umění milovat Ericha Fromma otevře oči:

-Láska se dělá, je to aktivita z vaší strany (péče, aktivní zájem o osobu a život druhého člověka). Činy lásky, projevy lásky, zkoušky lásky. A nejen když je růžovo a krásno, ale i když jsou problémy, život je těžký. Ve chvílích, když bych se raději uzavřela před světem, ale já jdu ven se srdcem otevřeným – to je teprve láska jak trám.

-Láska je odpovědnost a závazek. Tato pravda je pro mnoho lidí, mužů zejména, těžce přijatelná. Jak píše Fromm, umění milovat jde ruku v ruce s odvahou přijmout závazek – a má-li být láska opravdová, přijmout jej bez vytáček a zadních vrátek. Umění milovat – moci se spolehnout. Do lásky se prostě musí jít po hlavě, s hlubokým vnitřním závazkem, že pro společnou lásku udělám, co je v mých silách.

-Láska je úcta a respekt. Úcta a respekt vychází z vlastní sebeúcty a sebelásky. S respektem a úctou k sobě i k druhému láska nezahltí, neponíží. I když k lásce patří i temné (bolest, negativní pocity – to je normální), s vnitřním respektem nikdy nepřeváží destrukce.

-Láska je poznání sebe a druhého. Poznání hluboké a autentické, bez masek a falší. Umění milovat je odkrývání potenciálu – zbavování se slupek a skořápek, přebujelých ochranných valů. Poznávání každodenní, poctivé, v mnoha situacích. Poznáváme se skutky a projevy lásky.

„Nezralá láska říká: „Miluji tě, protože tě potřebuji.“. Zralá láska říká: „Potřebuji tě, protože tě miluji.“

Kniha Umění milovat od Ericha Fromma je ideální dárek pro snoubence, novomanžele, zamilované i zkušené harcovníky dlouhodobých vztahů manželských nebo partnerských (opakování je matka moudrosti a v běhu života mnohdy zapomeneme na důležité základní pravdy…).

Ruku na srdce – všichni lásku chceme, ale kolik toho pro ní děláme? A jak oceňujeme ty, kteří nás milují opravdovou láskou? Nebereme to náhodou jako samozřejmost?

“Četba této knihy by byla zklamáním pro každého, kdo by od ní očekával snadný návod k umění milovat. Jejím cílem je naopak ukázat, že láska není stav, kterého může snadno dosáhnout každý, bez ohledu na to, jak je pro lásku zralý. Chce čtenáře přesvědčit, že všechno jeho úsilí o lásku nutně selže, nepokusí-li se co nejaktivněji rozvinout celou svou osobnost, aby dosáhl tvůrčí orientace; že najít uspokojení v individuální lásce je nemožné bez schopnosti milovat svého bližního, bez skutečné pokory, odvahy, víry a kázně. V takovém kulturním prostředím, kde jsou tyto vlastnosti vzácné, je nutně vzácné I dosažení schopnosti milovat. Ostatně ať si každý položí otázku, kolik skutečně milujících lidí poznal.

A přece obtížnost úkolu nesmí být důvodem, abychom se nepokusili poznat jeho problem stejně jako způsoby jejich řešení…” Erich Fromm, Umění milovat, předmluva