Milování

Milování je velmi příjemná doména partnerské nebo manželské lásky a k umění milovat jednoznačně patří. Smyslem této rubriky Umění milovat.cz je nazírat na milování jako na intenzivní projev lásky mezi mužem a ženou, který lásku oživuje a generuje. Chceme vás inspirovat, abyste milování pojímali kreativně, neustrnuli ve stereotypu naučeném před x lety. Milování představuje kouzelnou říši tělesných i duševních zážitků, vjemů, prožitků, dojmů, představ a snů. Fyzické milování, pokud jsou oba partneři ochotní naslouchat potřebám druhého a rozvíjet svou vlastní sexualitu, může být živnou půdou společné lásky a intimity po celou dobu trvání vztahu. A kdo si dá tu jemnou práci, může zažít milování jako odrazový můstek do vyšších dimenzí sexuality, které jsou vnímány dokonce až jako stavy božské blaženosti.

Přírodní lubrikační gely Good Clean Love

Naším hlavním cílem je, abychom vás inspirovali k vědomému milování a k vědomému rozvoji sexuality. To znamená, že budete cíleně hledat informace a budete mít dobrou vůli převádět nově nabyté poznatky do praxe. Chceme zdůraznit, že fyzická láska je velmi důležitá a kromě samotného milování zahrnuje celou plejádu drobnějších rozkoší a slastí, které se ve vztazích nesmí opomíjet.

Milování, fyzická láska a erotické jiskření má své důležité poslání – a vždy je lepší, je-li ve vztahu společnou cestou, ne cílem.

Milování – videa a polohy aneb co zde nenajdete

Nenajdete zde ani tak tipy na konkrétní polohy při milování, nebudeme zde úplně podrobně probírat všechny sexuální praktiky, neukážeme vám ani videa milování, protože takových zdrojů je na internetu i jinde mnoho.

V rubrice Milování se soustředíme spíše na takové prvky milování, o kterých se tolik nemluví, není jim věnována dostatečná pozornost, ale z hlediska posilování vzájemné lásky a intimity jsou velmi mocné a neuvěřitelně příjemné (širší repertoár dotykové lásky, intimní masáže, využití dechu a dechových technik apod.). Lidské tělo má jasně danou anatomii, proto se lze v milování leccos naučit v jakémkoliv věku. Nejdůležitější je chtít a mít kuráž zkoušet nové. Ti nejlepší milenci a milenky nemyslí jen na sebe a neustále si rozšiřují obzory.

Milování něžné i divoké

Představa, že pouze něžné milování je to jediné přijatelné a správné, je poněkud naivní. Něžné milování je úžasné, samozřejmě, ale sexuální energie pojímá celou bohatou škálu odstínů – od světlých až po temné, od jemných až po divoké. Život má přece své světlé i temné stránky a stejně tak každá lidská bytost. Něžné romantické milování v sexuálních vztazích co do kvantity převládá, nicméně dopřát sluchu i temnějším sexuálním potřebám a snažit se je nějak – i kdyby jen kompromisně – uspokojit, je velmi moudré. A funguje to většinou i tak, že výlet na temnou stranu vás o to dál posune na straně světlé – budete si jej užívat plnějšími doušky, snáze a kvalitativně na jiné úrovni. Temné stránky sexuality lze do milování začlenit v rámci hry.

Není radno stín potlačovat a dělat, že není. Vydat se do temných zákoutí vlastní sexuality (a tím pádem své duše) má svůj obrovský smysl a máte-li partnera, kterému v tomto ohledu můžete plně důvěřovat a je experimentům nakloněn, je to velký dar.

Chceme vás inspirovat, abyste byli vůči svým partnerům naprosto otevření, sdíleli své potřeby a snažili se o rozvoj své sexuality. V případě, že máte za sebou nepříjemné zkušenosti nebo i závažná traumata, s odborným vedením psychoterapeuta nebo sexuologa je možné je nějak zpracovat a překonat, nemusí vás připravit o rozkoš na celý život.

fyzicka laska a milovani je hra

Milování bez hormonální antikoncepce

Časem chceme otevřít i téma milování bez hormonální antikoncepce, jejíž užívání je podle mnoha odborných studií z dlouhodobého hlediska minimálně diskutabilní, ne-li přímo zdraví škodlivé. Čím dál více žen trpí nepříjemnými vedlejšími účinky nebo zdravotními problémy v důsledku narušení přirozené hormonální rovnováhy kvůli pohodlí. Chceme proto nabídnout inspiraci milování v režimu nehormonální antikoncepce. Existují možnosti, které sice vyžadují dodržování určitých postupů a technik, v důsledku mohou ovšem milování velmi obohatit. Prvek odkládání určitého potěšení může být součástí zajímavé hry, která zintenzivní prožitky a rozšíří repertoár fyzické a dotykové lásky.

Přírodní intimní kosmetika Good Clean Love – vášnivá péče o zdraví

Tantrické milování

Tantrické milování začalo být poslední dobou velmi v módě. Je třeba si ovšem uvědomit, že není pro všechny – pokud se chcete tantře věnovat, měli byste to brát vážně, oba dva. Je absolutně nezbytná pořádná příprava. Nejlepší je najít si dobrého učitele jógy a postupně se seznamovat s různými dechovými technikami, principy relaxace a meditace, ovládání jemných struktur lidského těla pomocí vizualizace apod. Nemá smysl partnera či partnerku do tantrického milování nějak nutit – efekt by nebyl žádný nebo může být i opačný. Tantrické milování má svá daná pravidla, je to rituál a nutno dodat, že velmi mocný. Nemá smysl si s tím zahrávat jen tak pro pobavení. Oba milenci by měli být na určité úrovni vědomí a znalosti, než se do tantrických rituálů pustí.

Co ovšem stojí za pozornost je tantrické milování z pohledu nejzákladnějších principů, kterými se může nechat inspirovat každý a které mohou velmi pozitivně ovlivnit rozvoj vlastní i partnerovy sexuality, prohlubují intimní spojení s partnerem či partnerkou a zvyšují i celkovou kvalitu života. Je to cesta vědomého milování. Vědomé jemné milování je pozorné, soustředěné a bdělé. Chceme vás inspirovat i k milování jako společné meditaci, která tříbí vnímání těla a prohlubuje schopnost relaxovat – což je v dnešní době nejefektivnější prostředek prevence negativního působení všudypřítomnému stresu.

Na inspiračním webu Umění milovat.cz tedy nenajdete podrobné návody tantrického milování, protože od toho jsou už i u nás v České republice povolanější odborníci i bohatá literatura. Najdete zde ovšem inspiraci v podobě jednoduchých dechových cvičení a tipů, jak milování osvěžit zajímavými prvky. Přečtěte si více o našem konceptu Sexy 3D, tantrické prvky se objevují např. i v tipech na domácí erotické masáže, základem tantrického milování je umění dotýkat se – škola hlazení.

Milování je dělání lásky doslova všemi smysly, je to fyzická, duševní i duchovní láska v jednom.

Milovani jako meditace