7 prinicpů spokojeného manželství – John. M. Gottman, Nan Silver

 • Doporučuje
 • Loverotika

Praktický průvodce fungováním dlouhodobých vztahů

Skutečně, nic praktičtějšího snad neexistuje. Další veledílo, které stojí za co nejpozornější přečtení. Mít doma v knihovně nutné, pro případ období míjení a krizí nebo jako první pomoc pro blízké a přátele. Pro páry uvažující o manželství nebo rodičovství vyloženě povinná literatura. Ideální svatební dárek.

„Jednou ze silných stránek Sedmi principů je jejich univerzálnost – dokážou řešit všechna vztahová stadia. Kniha se tedy hodí i nesezdaným dvojicím, které si potřebují svůj vztah před vyslovením trvalého závazku „prověřit“. Stejně tak se ale hodí i manželským párům, které chtějí založený svazek posílit a ochránit před zkázou. A pokud s partenrem procházíte dramatickými životními změnami či výzvami, pomůže vám Sedm principů zůstat propojeni a spolu. Dodržování zásad uvedených v knize může také zachránit manželství, které už je v ohrožení.“

7 principů spokojeného manželství je kniha, v níž profesor Gottman shrnul své celoživotní bádání o lásce a fungování dlouhodobých vztahů. V unikátní laboratoři Love Lab, kterou doktor Gottman založil, se během 40 let zúčastnilo výzkumu stovky párů. Připočteme-li další tisíce párů, se kterými se doktor Gottman setkal osobně v rámci terapie nebo na svých seminářích, tento pán je skutečně pan odborník na lásku. Přičíst k dobru je třeba i jeho vlastní spokojené manželství. S klidným svědomím se radami profesora Gottmana můžete řídit – magazín Psychology Today ho právem považuje za „Einsteina lásky“.

Gottman má tu nejlepší kvalifikaci: přístup vědce a duši romantika. Newsweek

Neobávejte se šroubovaného vědeckého pojednání. Kniha je čtivá a všechny závěry korespondují se starým dobrým selským rozumem. A jsou doplněny mnoha praktickými radami, hrami a cvičeními. Nabízí okruhy konkrétních otázek, odpovědí a reakcí.

„Velice nás těší, že výzkumy i nadále potvrzují, co nám čtenáři říkají už dávno: Sedm principů může mít skutečně velmi pozitivní dopady na každý vztah. Jedna tzv. randomizovaná klinická studie, kterou jsme provedli s dalšími výzkumníky, dokonce zjistila, že pokud si sezdané páry knihu byť jen přečtou a projdou si společně jednotlivé kvízy a cvičení (tedy bez další odborné pomoci), už jen tím budou ve vztahu významně šťastnější. Tyto účinky navíc přetrvaly i při opakovaném šetření o rok později.“

Sedm základních principů spokojeného manželství

 • Rozšiřujte své mapy lásky
 • Pěstujte vzájemné sympatie a obdiv
 • Buďte k sobě vstřícní, neodvracejte se
 • Přijímejte partnerův vliv
 • Řešte řešitelné problémy
 • Překonávejte patové situace
 • Vytvářejte společný smysl

Co se ještě mimo jiné dozvíte:

 • proč je základ většiny párových terapií („komunikace, komunikace, komunikace“) pouhým mýtem
 • že některé problémy je lepší dát k ledu a vůbec je neřešit
 • jak lze předpovědět rozvod na základě 15 minutového rozhovoru manželů (s 91% spolehlivostí)
 • že největší zabijáci vztahu jsou kritika, pohrdání, defenzivnost a zazdívání
 • jak lze výsledek hádky předpovědět do tří minut
 • proč hádku smí vyhrotit žena, ale nikdy ne muž
 • jak najít nejslabší místa ve vztahu a jak na nich programově pracovat
 • že lze někdy zachránit i manželství na hranici krachu (a jak na to)

V knize Sedm principů spokojeného manželství najdete všechno, co pro fungování vztahu potřebujete. Muži většinou knihy o vztazích nečtou a nemají je moc rádi, ale v tomto případě se nemusí bát udělat výjimku!

KOUPIT KNIHU SEDM PRINCIPŮ SPOKOJENÉHO MANŽELSTVÍ 

KOUPIT E-KNIHU SEDM PRINCIPŮ SPOKOJENÉHO MANŽELSTVÍ 

 

*