Pozitivní vs. negativní komunikace a zlaté pravidlo 5:1

  • Autor
  • Karolina
  • Fotografie
  • Unsplash.com

Pozitivní / negativní komunikace ve vztahu 5:1

Vědecky dokázáno: dodržujte poměr 5 pozitivních neverbálních signálů lásky na 1 negativní a láska vám jen pokvete. 

Zní to jednoduše, ale něco na tom podle týmu dr. Gottmana skutečně je. Aby to ale nebylo tak úplně jednoduché, zdůrazňuji raději ještě jednou: Je potřeba hlídat si nejen verbální, ale hlavně NEVERBÁLNÍ signály. A to už je docela kumšt. Dá se ovšem naučit a tak jako ve všem v lásce platí – každá snaha se počítá a dobrá vůle ke změně je polovina úspěchu.

Proč je neverbální složka komunikace tak důležitá? To, co v rámci osobní komunikace tváří v tvář vyjádříme slovy, odpovídá zhruba jen 7% celé komunikace. Přibližně 35% sdělíme druhému tónem hlasu a zvukovým projevem a asi 55% připadá na naše pohyby, gesta a postoj.

Neverbální láska v praxi

  • Negativními signály – příklady: nevrlé zavrčení, ironický úšklebek, zamračený nepřístupný pohled, oči v sloup, otočení zády, hulákání nebo hrubý tón, vyčítavé pohledy, ponižující peskování, zaťaté pěsti, bouchání do stolu a jiné drobné projevy agrese, vzteklé odsekávání, ignorující postoj „se založenýma rukama“, potřásání hlavou „ne“, prudké pohyby…
  • Pozitivní signály – příklady: úsměv, milý tón, povzbuzení, pohlazení, postoj „otevřená náruč“, láskyplný oční kontakt, přátelské mrknutí, souhlasné pokyvování a jiná gesta přijetí, pochopení, podpory…

„V rámci neverbální komunikace je extrémně důležité, jak často vysíláte pozitivní sdělení lásky v porovnání s negativními a neutrálními vzkazy lásky. Pozor, neutrální neverbální vzkazy lásky bývají často interpretovány jako mírně negativní.“ Dr. Richard Cookerly

Nedělejme z toho samozřejmě dogma, sem tam ujede každý a každý máme svá slabší období. Nejsme světci, abychom si navzájem neodpustili nějaké to zavrčení, nepříjemné zahulákání, ignorující postoj apod. Záleží prostě na tom, co ve společné komunikaci dlouhodobě převládá, zda pozitivní nebo naopak negativní projevy a sdělení – a v jakém poměru.

Komunikace ve vztahu a prevence nevěry

Celkové dlouhodobé skóre pozitivních a negativních signálů odráží atmosféru, která je buď příjemná a je zdrojem životní spokojenosti, nebo je naopak nepříjemná a tím pádem i depresivní, toxická. V tom druhém případě je vztah vystaven velkému riziku nevěry.

Jak ukázal výzkum v Laboratoři lásky dr. Gottmana, v dlouhodobém vztahu může poměr pozitivních a negativních neverbálních projevů lásky skutečně naznačit a ovlivnit, zda se v daném vztahu objeví nevěra či nikoliv.

Pokud pár dlouhodobě průměrně dosahuje 4 a více pozitivních neverbálních projevů lásky na každý jeden negativní, výskyt nevěry je velmi nepravděpodobný – ve vztahu převládá celkově příjemná atmosféra. Jinými slovy, není důvod „hledat štěstí jinde“. S klesajícím počtem pozitivních neverbálních signálů na jeden negativní se v páru objevuje více problémů a častěji panuje nelad.

S poklesem poměru pod 1 pozitivní vzkaz lásky ku 1 negativnímu neverbálnímu vyjádření riziko nevěry rapidně stoupá.

Ani se není čemu čemu divit. Jestliže na jeden úsměv připadne několik zamračení, na otevřenou náruč partner zareaguje zatvrzelým ignorujícím postojem a po milém sdělení veselým tónem následuje odmítavé zavrčení a drsná sarkastická poznámka, pak dříve či později…se prostě ucho jednou utrhne.

Neverbální projev jako základ komunikace

Úskalí neverbální komunikace – ze života

Domácí úkol – inventura neverbálních gest

  • Přemýšlejte, jak často a jaké pozitivní a negativní neverbální projevy, gesta a signály vysíláte? Jaké mají účinky? Proberte svůj styl neverbální komunikace se svým partnerem / partnerkou. Buďte otevření přijmout i sdělení, které se vám možná nebude líbit – že se třeba docela často mračíte, že se málo usmíváte, tváříte se jak drsný pokerový hráč apod.
  • Chtějte také vědět, jaké neverbální projevy se vašemu partnerovi / partnerce naopak líbí, kdy mu / jí připadáte roztomilý, kdy jste milým žertovným tónem dokázali zachránit ožehavou situaci, jaké neverbální projevy pro vás znamenají podporu, pochvalu…

Rozšiřujte svůj repertoár pozitivních neverbálních gest. Zkoušejte si různé tóny řeči. Trénujte před zrcadlem milejší výrazy tváře, úsměvy, něžné pohledy apod. Trapné? Neromantické? Nic není trapné, když jde o opravdovou lásku. Jak praví fyzik klasik Blaise Pascal – srdcem třeba myslet, mozkem rozdávat lásku. Tak ať žijí vědecké ideální poměry a jasné návody. Ve vztahu nám má být oběma dobře, o to jde. A leccos se dá naučit, když se chce…  

Zdroj:

Blog Dr. Cookerlyho – Infidelity and Love Messages That Block & Stop it

Blog The Gottman Institute – The Positive Perspective 

 

 

 

 

*