Definice lásky II – funkční

 • Autor
 • Loverotika
 • Fotografie
 • FreeImages.com
 • Zdroj
 • www.whatislovedrcookerly.com

Trochu vychytanější definice lásky

Opravdová zdravá láska je silný, životně důležitý a přirozený proces, kdy si milovaného hluboce vážíme, toužíme po něm, často jednáme v jeho prospěch a máme potěšení z jeho blahobytu.

Tímto je popsáno, CO láska je, zbývá ovšem dořešit otázku, K ČEMU, jaký má láska účel, co dokáže. Nasnadě je tedy rozšířit základní definici o funkční rozměr.

Dá se načrtnout 5 základních funkcí:

 1. Osobní a hluboké propojení (s ostatními externě i se sebou samým interně). K tomu snad netřeba mnoho dodávat. Žijeme ve společnosti a toužíme po vztazích s druhými. Zdravá vazba, tedy dlouhodobý vztah založený na lásce, je zdravý i z vyloženě fyzického hlediska. Mozek za takových podmínek pravidelně zaplavuje organismus mimo jiné oxytocinem, který má (ještě kromě toho zprofanovaného kojení) mnoho prokazatelně blahodárných účinků – viz. Láska vědecky – trocha anatomie. Zdravý láskyplný vztah člověka podporuje i psychické zdraví. Jakoby samovolně vede k osobnímu růstu, podporuje vlastní nezávislost, koučuje sebevědomí, napomáhá rozpoznat, přijmout a začlenit různé problematické prvky vlastního životního příběhu atd.
 2. Poskytování efektivní a vyrovnané ochrany. Láska drží ochrannou ruku proti násilí, a to násilí všeho druhu. K lásce násilí prostě nepatří, a stejně tak ani ponižování nebo poškozování. Jestliže se něco takového objeví, mějte se na pozoru, protože to není láska, ale neadekvátní chování pramenící z vnitřní nejistoty a majetnictví. Program v hlavě, že k lásce patří žárlivost a hrubé vynucování, je špatný. Žárlí se vždycky ze strachu a z nejistoty, ne z lásky. Atmosféra strachu, co se stane, když udělám tohle nebo neudělám tamto, také není láska ani náhodou. Smutné je, že někdo v takové atmosféře vyrostl a připadá mu to normální. To je špatně. To jsem ale trochu odbočila, definice mají být stručné. Jednou ze základních funkcí lásky jsou tedy ochranná křídla.
 3. Usilování o vývoj a růst milovaného mnoha zdravými způsoby. Láska nám pomáhá se zlepšovat, zdokonalovat, posiluje nás a pomáhá nám naplnit svůj vnitřní potenciál. Láska je jako živiny a vitamíny, dodává energii a obohacuje. Pokud tomu tak není, něco je špatně. Naučit se zdravě milovat znamená umět podporovat a živit růst milované osoby.
 4.  Iniciace léčení a motivace maximálního možného uzdravení z nemoci nebo zranění milovaného. Ano, láska léčí a hojí. Věda o tom ví, ale zatím málo a je těžké to nějak změřit, nicméně každý dobrý doktor praktik to vidí – lidé, kteří milují a jsou milováni, lépe zvládají náročnou léčbu, lépe u nich probíhá rekonvalescence po operaci, rychleji se hojí rány a méně často dochází ke komplikacím. Každý druh láskyplného chování či projevu lásky rezonuje v těle neurochemicky. Milující lidé jsou také méně často nemocní. Láska totiž prokazatelně zvyšuje imunitu. Dokáže léčit i psychické nemoci, zvyšuje v mozku hladinu přirozených antidepresiv. Neurochemie lásky je úplná alchymie.
 5. Odměna a podpora chování motivovaného láskou v podobě mnoha radostí z lásky plynoucích. Funguje to trochu jako perpetuum mobile. Z lásky máme prostě radost. Když milujeme a cítíme se milováni, jsme spokojení a šťastní. Láska nás fyzicky zaplavuje i endorfiny, a to mnohonásobně více a lépe než jakákoliv čokoláda. A radost je nejlepší odměna a zároveň motivace k dalšímu jednání, k dalšímu milování…

Toliko výčet funkcí a shrnutí, proč je láska tak důležitá. Opět podotýkám, týká se i sebelásky. Toto funkční rozšíření definice lásky nám může mnoho napovědět o tom, co láska není a kdy se mít na pozoru – více rozepsáno v článku Co láska NENÍ. Různé další aspekty a faktory by výčet funkcí lásky mohly dále doplnit např. o spirituální, neurofyziologické apod. Pracovní definice zde napovídá, že je více méně otevřená možným doplněním na základě nových poznatků nebo jiných hledisek, což je sympatické.

Zdroj: www.whatislovedrcookerly.com – Definition of Love Series

 

*