Definice lásky III – behaviorální

 • Autor
 • Loverotika
 • Fotografie
 • Raul Lieberwirth na Flickr.com
 • Zdroj
 • www.whatislovedrcookerly.com

Behaviorální teorie lásky

V behaviorální psychologii, což je směr zaměřený na lidské chování, je zdravá opravdová láska definována přítomností pozorovatelného a měřitelného chování, které platně a spolehlivě vytváří známé konstruktivní a příznivé výsledky lásky. A naopak, za nedostatek lásky je považována absence tohoto pozorovatelného a měřitelného láskyplného chování nebo přítomnost nefunkčního pozorovatelného a měřitelného chování, které souvisí s nedostatkem lásky.

Laicky je to výčet několika druhů nebo způsobů chování, které prakticky tvoří takový základní repertoár umění milovat.

Behaviorální kategorie zdravé opravdové lásky:

ÚROVEŇ 1: Základní láskyplné chování

 1. Dotykové láskyplné chování – všechny formy milujícího vřelého dotýkání (držení, objímání, hlazení, mazlení, sexuálních láskyplné dotyky apod.)
 2. Výrazové láskyplné chování – výraz obličeje, tón hlasu, gesta, postoj vyjadřující lásku
 3. Verbální láskyplné chování – mluvené nebo psané vyjádření lásky
 4. Láskyplné obdarovávání – všechny věcné dárky a pozornosti, ale i zážitkové dary a služby poskytované jako vyjádření lásky

ÚROVEŇ 2: Středně pokročilé láskyplné chování

 1. Utvrzující láskyplné chování – zahrnuje takové chování, které druhého oceňuje, vyjadřuje, že si ho vážíme, utvrzuje v důležitosti, podporuje jeho sebelásku (chvála, komplimenty, podpora, speciální zacházení a péče, pozitivní motivace atd.)
 2. Sebe-odhalující láskyplné chování – odhalování a sdílení vnitřní pravdy, myšlenek, pocitů, jednání, minulosti, nadějí, plánů, zvyků, těla, nedostatků, úspěchů, selhání, zvláštností atd.
 3. Láskyplná tolerance – chování vyjadřující toleranci a přijetí druhého, ačkoliv jedná či jednal ne zcela žádoucím způsobem, dává najevo ne zcela vhodné myšlenky, pocity, sklony, touhy a povahové vlastnosti, což často vyžaduje trpělivost, pochopení, odpuštění, sebekontrolu, soucit, shovívavost, vnímavost, benevolenci, slitování atd.
 4. Příjímající láskyplné chování – vyjadřování aktivní pozitivní odezvy na projevy lásky a jakékoliv pozitivní jednání vůči vlastní osobě. Vyjádření přijetí může být dosaženo prostřednictvím chování z kterékoliv výše uvedené kategorie.

ÚROVEŇ 3: Pokročilé láskyplné chování

(prokazováno přímo či nepřímo a často zahrnuje komplexní a všudypřítomné jednání)

 1. Láskyplná péče zahrnující poskytování fyzické péče, emociální povzbuzování, vyjadřování podpory, poskytování potravy, poskytování pomoci, obhajování, trénink a vzdělávání, vedení, utváření vzájemných vazeb plus cokoliv a jakékoliv jednání, které napomáhá udržet nebo zvýšit blahobyt milované osoby.
 2. Ochranné láskyplné chování zahrnující ochranu všeho druhu, zabezpečení, obranu, záštitu, opatrovatelské chování, preventivní opatření atd.
 3. Léčivé láskyplné chování spočívající v jakékoliv činnosti, která má léčivé účinky, např. medikační léčba, očista, léčivý dotyk, utěšující péče, poskytování zdravé výživy, terapeutická léčba, regenerační a rekonvalescenční asistence, asistence při cvičení atd.
 4. Metafyzické láskyplné chování, jehož součástí je pokus dávat a posílat lásku prostřednictvím transcendentální, ontologické, duchovní a náboženské činnosti jako je např. modlitba, projektivní meditace, ustavující rituály, vedení ceremoniálů, zpívání, zpěv manter, liturgický tanec, duchovní čtení apod.

Postupně budeme tyto kategorie projevování, prokazování, dávání a dostávání lásky probírat ve speciálních článcích, kde se o nich pro lepší pochopení dozvíte více včetně konkrétních praktických tipů.

Zdroj: www.whatislovedrcookerly.com – Definition of Love series

 

*