Dr. J. Richard Cookerly – Recovering Love: Codependency to CoRecovery

Skvělá kniha o lásce v praxi a jejím terapeutickém potenciálu. Americký psychoterapeut Dr. J. Cookerly považuje lásku za výchozí bod i hlavní prostředek terapie jednodušších i závažnějších vztahových i individuálních problémů. Falešné podoby lásky a všudypřítomné téma různých druhů závislosti a spoluzávislosti, patologie ve vztazích a jejich léčba a náprava, společné učení umění opravdové zdravé lásky. Základní formy a módy lásky – repertoár umění milovat.

Přístup Dr. Cookerlyho je ojedinělý. V jeho článcích na www.whatislovedrcookerly.com a v této knize jsem našla to, co jsem dlouho hledala a co mi v moderním odborném psychologickém pohledu často chybí – přirozené zahrnutí lásky do systému psychoterapie, a to jak párové, tak individuální.

Kniha je dostupná zatím jen v angličtině. Stručný přehled nejdůležitějších forem lásky najdete zde v článku Základní repertoár umění milovat. V budoucnu se zde objeví podrobnější synopse.

K dostání na Amazon.de

*