I.N.T.I.M.I.T.A

Jak vyplývá z mnoha odborných zdrojů a podle rad zkušených milujících moudrých harcovníků, intimita je motor spokojených dlouhodobých vztahů. Intimita ve vztahu je taková útulná a milá kvalita, díky které se cítíme dobře a příjemně. Je to udržování blízkosti, sdílení vzájemné nahoty duševní i té fyzické. Intimita je porozumění, soulad, vzájemná podpora.

Podle amerického psychologa Roberta Sternberga, autora známé trojúhelníkové teorie lásky, patří intimita mezi 3 základní dimenze lásky a v rámci lásky opravdové úplné ji dokonce přičítá nejzásadnější roli. Bez potřebné intimity nemají většinou vztahy dlouhého trvání, a pokud ano, nepřináší pocity plného uspokojení.

Intimita, intimita… Co to je, jak vypadá, jak se projevuje? Je to…

 • touha přispívat k blahu milovaného člověka,
 • prožívání pocitů štěstí spolu s milovanou osobou,
 • vysoké cenění si milovaného člověka,
 • vědomí, že se v případě potřeby lze na druhého spolehnout,
 • vzájemné porozumění,
 • vzájemné sdílení životů a majetku,
 • vzájemné vyjadřování a přijímání citové podpory,
 • důvěrná komunikace,
 • vysoká hodnota milovaného člověka v životě druhého

Potřeba intimity ve vztazích je psychology považována za základní a nezbytnou lidskou potřebu. Schopnost člověka vytvářet intimní vazby s blízkými lidmi je základní znak úspěšného vývoje osobnosti a klíčový ukazatel duševního zdraví. Nedostatek intimity vede k depresím, k pocitům méněcennosti, nedostatečnosti. Vztahy bez intimní lásky jsou minimálně jedním z partnerů prožívány jako neuspokojivé a dlouhodobě neudržitelné. Izolace a osamělost nedělají lidem dobře. Jsou sice výjimky nebo období, kdy je izolace blahodárným prostředkem, ale obecně jsou intimní blízké vztahy pro lidi enormně důležité.

Existují rozdíly, jak potřebu intimity vnímají ženy a muži. Ženy bývají verbálně sdílnější, je pro ně důležité se svěřit, odhalit své touhy, obavy, myšlenky. Pro muže bývá zase přirozenější prožívat intimitu spíše fyzicky a vyjadřovat ji např. konkrétní péčí, společnou činností, fyzickými projevy lásky včetně sexu. Může to být ale různě. Je dobré o preferencích v rámci projevování intimity vědět a vůbec zjistit, jak to kdo má, aby se společný repertoár údržby vyladil ku spokojenosti obou.

Když jsem mluvila na začátku o tom, že intimitu si můžeme představit jako motor dlouhodobé lásky, záleží pak na tom, jak ten motor bude silný. Může mít koní pět nebo pět set – a to záleží na nás. Intimitu můžeme a měli bychom cíleně a vědomě posilovat a prohlubovat, neustále dotvářet. Jak funguje auto s pořádným silným motorem, to většina z nás dobře ví. Je radost silné auto řídit i se v něm vézt. Cítíte se v něm bezpečně. Se silným motorem stačí ťuknout na plyn a hravě předjedete třeba i obří kamion a ještě do kopce. A frčíte si pěkně dál…

Obecně lze z praxe i odborné teorie vysledovat zaručené postupy, jak intimitu podporovat. Narazila jsem v jednom článku Dr. Davida Kantra na devět stručných jasných instrukcí, jak na to. Jestli máte ve vztahu byť jen letmý pocit, že se navzájem odcizujete, že jste od sebe spíš daleko než blízko, vyzkoušejte to.

Devatero rad pro posilování intimity a vzájemné důvěry ve vztahu

 1. Naslouchejte – poslouchejte, pozorujte, vnímejte. Nejen co kdo říká, ale jak se kdo chová, jaké má držení těla, všímejte si zdánlivě bezvýznamných poznámek, pohledů apod.
 2. Buďte pozitivní – dělejte potěšení, hýčkejte. Přirozeně důvěřujeme lidem, kteří se k nám chovají hezky. Dá to docela práci cíleně nevěřit někomu, kdo dělá co může, aby nás potěšil. Řiďte se pravidlem 5 ku 1. To znamená, že poměr pozitivních poznámek oproti negativním musí být minimálně 5 ku 1.
 3. Nedopusťte, aby se řešení zásadních záležitostí dlouho odkládalo. Dlouhodobé zametání problémů pod koberec plodí vztek a podkopává důvěru. Komunikujte, sdělte včas svou nespokojenost. Učte se společně efektivně řešit problémy.
 4. Naučte se být v hádkách féroví. Příklady neférových podpásovek: urážky, nadávky, používání zevšeobecňování typu „ty nikdy“ nebo „ty vždycky“ a vytahování starých, dávno vyřešených nebo překonaných záležitostí.
 5. Říkejte, co máte v úmyslu. Váš muž nebo žena není jasnovidec. Hádání, co se vám asi tak honí hlavou, vede často k nedorozumění.
 6. Když řeknete, že něco uděláte, opravdu to udělejte. Čím více skutků bude odpovídat slovům a slibům, tím více vám budou lidé důvěřovat.
 7. Žijte v přítomném okamžiku. Dnes je dnes a každý nový den přináší novou šanci něco pro vztah udělat. Nepřipomínejte stará selhání, nepočítejte negativní skóre.
 8. Zaměřte se nejdřív na sebe. Pořádně si promyslete, proč a jestli vůbec je potřeba druhého prudit. Než ukážete prstem a na něco svého muže nebo ženu upozorníte, popřemýšlejte, co vás k tomu vede. Možná zjistíte, že vlastně není vůbec důvod být na svého partnera zrovna kvůli této záležitosti nepříjemný nebo budete aspoň pak daleko lépe vysvětlíte, proč máte potřebu dát své pocity najevo.
 9. Čas, čas, čas. Vyšetřete si chvíle, kdy bude váš muž nebo žena vaší jedinou prioritou. V budování intimity a vzájemné důvěry hraje čas naprosto zásadní roli. Jestli chcete prohloubit vzájemnou lásku, investujte do vztahu čas. Vypněte televizi a jděte na večeři, povídejte si, poslouchejte hudbu, jeďte na výlet, pozvěte svou ženu na procházku. Cokoliv. Věnujte si navzájem čas.

Zdroje: Wikipedia; PsychoDigest

*