Milujícího člověka miluje každý. Vedlejší účinky lásky.

Energie lásky
  • Doporučuje
  • Loverotika

Milujícího člověka miluje každý.

Na zamyšlení jedno prosté moudro od neznámého autora…

Otevřete své srdce opravdové lásce a ona (po)otevře srdce všem okolo vás. Fakt, takovou moc má. Milující lidé jsou přirozeně laskaví – nejen vůči své smečce, vůči všem. Když se člověk naučí projevovat a přijímat lásku, je sám až překvapen, jaké dalekosáhlé pozitivní účinky to má na celý jeho život a všechny vztahy. S láskou souvisí nejen laskavost, ale i trpělivost, pokora, upřímnost, schopnost odpuštění, štědrost. No jéje, kdo by člověka s takovými životními postoji neměl rád?

Někomu to může znít jako trapné růžové sci-fi, ale je to realita, přátelé. Láska je vlastně strašně praktická. Přináší pocit naplnění, spokojenosti a zdraví. A dokonce se i vyplatí! Jedna dlouhodobá studie z Harvardu, která došla k závěru, že lidé s dobrými vztahy (=láska) žijí šťastnější a spokojenější život a jsou ve stáří zdravější a žijí déle, mimo jiné ukázala, že milující lidé vydělávají v zaměstnání víc. Jsou zdvořilí, působí důvěryhodně, a proto jsou v kolektivech oblíbenější. Jejich nadřízení dávají laskavým milujícím lidem zodpovědnější práci a podporují je v kariérním postupu.

Tato zmiňovaná studie potvrdila jen to, co moudří milující lidé všech dob dobře věděli. Moudrost se uchovává různě, například v krásném lidovém příběhu, který jistě znáte, ale proč si ho neosvěžit…

Vedlejší účinky opravdové lásky

Žena vyšla z domu a uviděla tři staré muže s dlouhými bílými vousy, kteří seděli vpředu na dvoře. Neznala je, ale všimla si, že vypadají unaveně.  Přišla k nim a řekla: „Vypadáte unaveně, nedali byste si něco k jídlu? Pojďte prosím dál, právě jsem dovařila večeři.“

„Je tu pán domu?“ zeptali se.

„Ne.“ odpověděla žena.

„Potom nemůžeme vstoupit.“

Večer, když se manžel vrátil, mu žena pověděla, co se stalo.

„Běž a řekni jim, že už jsem doma, a pozvi je na večeři.“

Žena vyšla ven a pozvala muže dovnitř.

„My nemůžeme společně vstoupit do domu.“ odpověděli tito tři cizinci.

„Proč ne?“ zeptala se žena.

Jeden z těch starých mužů k ní přistoupil blíž a ukázal na jednoho z nich: „Jeho jméno je Zdraví.“ Pak ukázal na druhého: „Tenhle se jmenuje Úspěch a moje jméno je Láska. Běž za svým mužem a poraďte se, kterého z nás doma chcete.“

Žena se vrátila a vyprávěla manželovi, co se stalo. Manžel byl udivený a zároveň potěšený. „Jak milé!“ pověděl. „Už nejsem nejmladší, pojď, pozveme Zdraví. Ať přijde a naplní náš dům zdravím.“

Žena nesouhlasila: „Drahý, proč nepozveme Úspěch? Když budeme úspěšní, můžeme si koupit nejlepší léky.“

Tchýně slyšela jejich rozhovor a vběhla do pokoje se svým návrhem: „Nebylo by lepší pozvat Lásku? Ať je náš dům naplněný láskou.“

„Dobře, dáme na radu naší tchýně.“ pověděl manžel ženě. „Pozvi tedy Lásku, ať je naším váženým hostem.“

Žena vyšla ven a zeptala se: „Který z vás je Láska? Pojďte, prosím a buďte naším milým hostem.“

Muž jménem Láska vstal a šel k domu. Ostatní dva vstali a následovali ho. Žena byla překvapená a zeptala se Zdraví a Úspěchu: „Pozvala jsem jenom Lásku, proč jdete také?“

Staří muži odpověděli společně: „Kdybyste pozvali Zdraví nebo Úspěch, zbylí dva by zůstali venku. Vy jste ale pozvali Lásku a kamkoliv jde on, jdeme my také. Kdekoliv je Láska, tam je i Zdraví a Úspěch.“

A tak nějak to funguje. Tak se naučte pořádně milovat, nebudete litovat! Začněte tím, že přijdete domů, vypnete svého vystresovaného autopilota, pevně obejmete svou milovanou ženu / svého milovaného muže / milované děti / maminky / tatínky / setry / bratry / babičky / dědečky / přátele / psy / kočky, usmějete se na ně a řeknete jim něco hezkého, třeba že je máte moc rádi. Jen tak…

*