Láska teoreticky   |   Pro muže   |   Pro ženy

Opravdová versus falešná láska – najdi 20 rozdílů

28. 04. 2021
Autor: Loverotika
Fotografie:

Čas čtení: | Počet slov:

Jak se pozná opravodvá láska a falešná láska

Ano, láska je jen jedna. Opravdová, ryzí, zdravá. Má to ale háček. Někdo nazývá „láskou“ něco, co láskou v podstatě není. A kdo se v tom má vyznat, že? Jak se od sebe liší ta láska opravdová a ne-láska, „láska“ falešná, nezdravá, toxická?

Nepleťme si pojmy s dojmy

Dr. Richard J. Cookerly vytvořil seznam 20 položek, na nichž lze rozdíl mezi opravdovou láskou a ne-láskou velmi dobře ilustrovat v celé šíři.

V prvé řadě mějme vždycky na paměti, že opravdová láska je zdravá, podporuje a živí naše zdraví psychické (i fyzické), zatímco všechny ostatní formy falešné „lásky“ jsou prostě nezdravé a v dlouhodobém plánu nepřináší nic moc dobrého. A dokonce se v některých případech mohou zvrtnout až ve vyloženě destruktivní patologii. Tak se mějme na pozoru!

Jak se pozná opravdová láska a falešná láska?!

 1. Pocit pohody a blahobytu

Opravdová zdravá láska nás vede k tomu, že nám záleží na blahobytu milované osoby.

Falešná (toxická) láska se soustředí jen na zajištění vlastního blahobytu, nejdůležitější je pro nás uspokojení vlastních potřeb a tužeb a v náš vlastní prospěch dokážeme druhého obětovat.

 1. Sebeláska

Opravdová zdravá láska usiluje o rovnováhu mezi zdravou sebeláskou a láskou k ostatním. Partneři se navzájem podporují v sebelásce.

Falešná toxická láska chce, aby se druhý obětoval a umenšil svou sebelásku v náš prospěch.

 1. Síla

Opravdová zdravá láska touží po tom, aby naši blízcí byli silní a měli svůj život pevně v rukou.

Falešná toxická láska nás vede k takovému jednání, které snižuje sílu druhých, abychom mohli druhé ovládat, mít nad nimi moc a cítili díky tomu falešný pocit jistoty.

 1. Růst

Opravdová zdravá láska podporuje u milovaných osob růst, rozvoj, vzdělávání a zlepšování.

Falešná toxická láska růst blokuje a brání mu ze strachu, že bude ten druhý lepší, překoná nás a pak opustí.

 1. Prostor pro sebe

Opravdová zdravá láska podporuje druhé, aby měli čas a prostor také jen sami pro sebe a plně chápe blahodárné účinky z toho plynoucí.

Falešná toxická láska se bojí samoty a má strach dovolit druhému být sám.

 1. Sex

Opravdová zdravá láska mísí zdravou sebelásku s láskou vůči partnerovi ve sdíleném erotickém vztahu, který je otevřený objevování nové a různorodé intimity a vždy vedený citlivou péčí.

Falešná toxická láska nedostatečné projevuje lásku, často se uchyluje k sexuálnímu dožadování, převládá monotónnost, vyvolává pocity viny a strachu.

 1. Moc

Opravdová zdravá láska nás nutí rozdělit si moc rovným dílem, spolupracovat na kompromisu a spojení, je založena na otevřeném projevu názorů, nezávislém jednání, střídání vedení, vyjednávání a demokracii ve vztahu.

Falešná toxická láska nás tlačí buď k dominanci diktátorského typu, nebo naopak k podvolení, vzdání se moci.

 1. Rozdílnost

Opravdová zdravá láska podporuje a těší ji u milované osoby rozdílnost: respektuje výjimečné přístupy, odlišné názory, postupy i způsoby a považuje je za obohacení vzájemného vztahu.

Falešná toxická láska pracuje na potlačování a eliminaci rozdílů, aby dosáhla falešného pocitu jistoty pramenícího ze stejnosti.

 1. Závislost

Opravdová zdravá láska pomáhá pracovat na nezávislosti milované osoby i na vlastní nezávislosti, zároveň ovšem také podporuje domluvenou, zvolenou a vzájemnou podpůrnou „provázanost“.

Falešná toxická láska chce, aby údajně milovaná osoba byla na partnerovi jednostranně závislá nebo aby byl vztah postaven na vzájemné závislosti.

 1. Žárlivost

Opravdová zdravá láska není chorobně žárlivá, protože je založena na důvěře. Z lásky se nerodí ani žárlivost, ani snaha přivlastnit si druhého, ani podezíravost.

Falešná toxická láska je žárlivá, pramení totiž z nedostatečné sebelásky a nízké sebehodnoty. S tím souvisí i pocity strachu a nejistoty, že jsme lásky druhého hodni a vyvěrá z toho silná touha kontrolovat všechny partnerovy vztahy ve vnějším světě.

 1. Přátelé a rodina

Opravdová zdravá láska přirozeně podporuje, že milujeme, máme rádi nebo alespoň určitým způsobem akceptujeme všechny, koho miluje nebo má ráda naše milovaná osoba (např. včetně domácích zvířat, ne zcela funkčních příbuzenských vztahů, přátel apod.). Výjimkou jsou vztahy destruktivní.

Falešná toxická láska vede často lidi k tomu, že buď úplně vylučují, omezují či brání tomu, aby se jejich partner stýkal s „ostatními“.

 1. Důvěra

Opravdová zdravá láska nás přiměje k rizikové „hazardní hře“ s důvěrou v naši lásku i lásku partnera. Jinými slovy, vůči našim milovaným se stáváme zranitelní, mohou nás zranit jejich slova i činy. Přijetí tohoto rizika lásku i vztah potvrzuje a posiluje.

Falešná toxická láska vede k nedůvěře, podezíravosti, vyzvídání, pochybám a omezování svobody. Nedostatek důvěry vztah často úplně zničí.

 1. Sebeodhalení a sdílení

Opravdová zdravá láska podporuje přijetí a otevřené sdílení našich (minulých, současných i budoucích) pocitů, myšlenek, nepříjemných zážitků, chyb, mindráků, úspěchů, selhání, snů, přání i všeho ostatního.

Falešná toxická láska se snaží zakrývat naše méně příjemné stránky, tajnůstkaří, předstírá lepší obraz a má strach z odhalení nebo prozrazení.

 1. Priority

Opravdová zdravá láska staví lásku vždy na první místo.

Falešná toxická láska má mezi hlavními prioritami jiné hodnoty než lásku.

 1. Léčení

Opravdová zdravá láska podporuje zdraví, vede nás k péči o zdraví vlastní i zdraví našich milovaných.

Falešná toxická láska působí nezdravě, je příčinou dlouhodobého a soustavného stresu nebo i jinými způsoby sabotuje zdravý životní styl.

 1. Ujištění

Opravdová zdravá láska poskytuje ujištění, ať již slovy nebo skutky. Komplimenty, chvála týkající se toho, jací jsme nebo co děláme, chlubení, projevy podpory, povzbuzení, soucit a další a další důkazy. S opravdovou láskou jde ruku v ruce i pozitivní myšlení – hledáme a oceňujeme na svém partnerovi to dobré.

Falešná toxická láska skládá komplimenty a vyjadřuje chválu spíše jen pro vlastní prospěch či výhody. Často naopak nešetří kritikou, ponižujícími či pohrdavými poznámkami nebo drsným sarkasmem.

 1. Tolerance

Opravdová zdravá láska nás vede k toleranci méně příjemných vlastností u našich milovaných, pokud ovšem nejsou vyloženě destruktivní.

Falešná toxická láska dokáže tolerovat velmi málo, požaduje naopak mnoho. Nebo toleruje destruktivní aspekty, čímž druhého vědomě či nevědomě oslabuje.

 1. Vnímavost

Opravdová zdravá láska je citlivá a vnímavá vůči potřebám, touhám, zálibám a především všem projevům lásky milované osoby.

Falešná toxická láska je příčinou toho, že jsme vůči milované osobě kritičtí, chováme se vyhýbavě a všechny snahy projevovat nám lásku přecházíme bez povšimnutí nebo je podceňujeme.

 1. Obdarovávání

Opravdová zdravá láska nás vede k tomu, že druhé s radostí a často obdarováváme, ať již materiálními nebo zážitkovými pozornostmi.

Falešná toxická láska dokáže obvykle darovat jen to, co sami chceme a na přání a potřeby druhých nehledí. Když už něco darujeme, činíme tak často za účelem manipulace a za dar něco očekáváme na oplátku, nebo nedáváme dárky vůbec a pokud přece jen, pak nějaké nehodnotné a/nebo doprovázené negativním komentářem.

 1. Radost

Opravdová zdravá láska se raduje z radosti druhého, užívá si, když má naše milovaná osoba z něčeho radost a snaží se k této radosti všemožně přispívat, sdílí radost a vytváří radost společnou.

Falešná toxická láska pracuje spíše na tom, aby radost druhého nějak umenšila, ignoruje projevy radosti nebo se i snaží „milovanou“ osobu manipulovat, aby si užívala jen to, co baví mě.

…a jestli spolu neskončili, učí se a zlepšují v lásce dodnes…

Lásku i ne-lásku v různých podobách známe ze svého okolí všichni. Proč se vlastně pídit po rozdílech mezi opravdovou a ne-láskou? Protože  vždy je dobré VĚDĚT, uvědomit si, na čem jsme, nežít v klamu. Otázka je, co se s tím pak dá DĚLAT. A dá se něco dělat. Lásce se můžete učit.

Cíl není někoho odsoudit, že neumí pořádně zdravě milovat a nechat ho být, jít z ničehonic o dům dál. Člověk, který dokáže milovat jen falešnou „láskou“ to snad nikdy nedělá naschvál. Většina nemilujících lidí má nějaké vnitřní zranění. Nedostalo se jim opravdové lásky, byli zraňováni, zanedbáváni. Přirozeně je člověk na lásku nastavený, ale když je něco špatně v dětství, svou přirozenou schopnost milovat nerozvine. Nebude sám sebe mít rád, proto nebude umět zdravě milovat druhé.

Zkuste si výčet přečíst znovu a neřešit druhé, ale sebe. Určitě totiž v něčem tlačí pata každého z nás. Nikdo z nás není dokonalý a málokdo se má opravdově zdravě rád. A právě zdravá sebeláska je základní předpoklad opravdové lásky.

Pokud se nejedná o vyloženě destruktivní patologický vztah, kde je nutná pomoc profesionála, můžete se umění milovat navzájem učit krok za krokem. Láska se skutečně dá naučit, chce to (jen) trpělivost a čas.

Pokud žijete s člověkem, který vás zjevně nemiluje opravdovou láskou, je to do určitě míry i „vaše pivo“ v tom smyslu, že ne nadarmo jste si takového člověka vybrali za svého životního partnera. Zkuste si dát šanci. Ať to s vámi dopadne jakkoliv, život v dlouhodobém partnerském vztahu je nejlepší palivo pro vlastní osobní růst. Znám mnoho příběhů, kdy lekce falešné nezdravé lásky paradoxně přivedla aktéry na cestu za tou opravdovou. Učili se lásce a učili. A jestli spolu neskončili nebo nezemřeli, učí se a zlepšují v lásce dodnes….

Jestli se chcete lásce učit, začněte od základu: vyjadřujte si respekt, oceňujte se, soustřeďte se na pozitivní vlastnosti a skutky. Zcela konkrétní a praktické podněty najdete např. v učení dr. Johna Gottmana. Pobrouzdejte si chvíli tady na webu, nasávejte inspiraci…

S opravdovou láskou na věčné časy a nikdy jinak! 

Zdroj: What is LOVE, Dr. Cookerly? Healthy Real Love-or-Toxic False Love – A 20 factor Checklist

0 komentářů

Přidat komentář

Nejčtenější

Nejčtenější

Doporučené

Doporučené

Pin It on Pinterest

Share This