Test: Jdete na lásku chytře?

Proč je potřeba dělat lásku „chytře“

Láskyplné vztahy jsou pravděpodobně to vůbec nejdůležitější v životě. Všechny vztahy založené na lásce – partnerské, rodinné, přátelské, ale i náš náboženský vztah k bohu, k vlastnímu smyslu života a k životu jako takovému, jsou naprosto zásadní. Proto je ve srovnání s přístupem hloupým, ignorantským nebo nevzdělaným vždy nejlepší přistupovat k lásce „chytře“.

Chytrost v lásce se projevuje schopností učit se a získávat vědomosti, které uvádíme do praxe a neustále se zlepšujeme.

Popřemýšlejte o lásce jako o harmonické týmové práci hlavy a srdce. Máme pádné důkazy se domnívat, že lidé, kteří právě takto k lásce přistupují, jsou v lásce úspěšnější, než ti, co to nedělají. Existují také důkazy, že hodně lidí si v lásce zrovna moc chytře nepočíná. Přesně jak řekl jeden z mých klientů: „Použít slova láska a chytrý v jedné větě by mě vůbec nenapadlo.“.

Je možné, že jste i vy takto dysfunkčně naprogramováni. Jestli tomu tak je a chcete mít v lásce a vztazích dobré výsledky, doporučuji vám, abyste ve svém vlastním konání lásky blíže prozkoumali možnosti, jak lásku a chytrost skloubit dohromady. A právě s tím vám pomůže následující krátký test.

Důležité předpoklady „chytré lásky“

Dostanete 12 otázek, které vám pomohou odhadnout, jak na tom s „chytrou láskou“ jste, abyste dokázali být v lásce ještě chytřejší a úspěšnější. Výzkumy ukazují, že „ti úspěšnější v lásce“ se chovají jinak než ti, kdo jsou v lásce úspěšní méně. A existují klinické studie, podle nichž se jednání těch úspěšnějších můžete naučit a posléze se stát zdravě milujícími a milovanými lidmi.

Podle některých dat se stále najde celkem dost lidí, kteří lásku považují za záležitost štěstí. Ti pak nedělají vůbec nic pro to, aby se naučili, co v láskyplných vztazích funguje a co nefunguje. Pak už je většinou příliš pozdě a jejich aktuální vztah nemá šanci na přežití.

Taktéž je hodně lidí, kteří zas a znova opakují stále ty samé neúspěchy i těch, kteří veškerou svou snahu úplně vzdají, protože to považují za příliš bolestivé. Jestliže v lásce zažijete neúspěch, máte na vybranou. Buď to uzavřete s tím, že v lásce nemáte prostě štěstí, nebo si uvědomíte, že něco děláte špatně a že se můžete naučit dělat to tak, aby to fungovalo lépe. A „volba chytré lásky“ je právě ta lepší varianta.

Když se spolehnete na učení namísto štěstí, je daleko pravděpodobnější, že budete ve všech vztazích založených na lásce úspěšnější – ve vztahu romantickém milostném, rodičovském, přátelském, duchovním, sexuálním, ale i v sebelásce. Témata jednotlivých otázek následujícího testu vám mohou pomoci, abyste v lásce začali být chytřejší.

Pozorně si přečtěte každou otázku a odpovědi očíslované od jedné do čtyř. Rozhodněte se, která z odpovědí vaše chování nejlépe vystihuje. Číslo otázky a vybranou odpověď na ni si zaznamenejte. Pokuste se žádnou z otázek nevynechat. Až test dokončíte, dozvíte se další informace o výsledcích a interpretaci.

Test – jdete na lásku chytře?

 1. Když váš/vaše milovaný/á o něčem mluví, dokážete pak poměrně přesně zopakovat, co zrovna řekl/a, čímž prokazujete schopnost dobrého láskyplného naslouchání?

1 zřídka

2 příležitostně

3 často

4 obvykle

 1. Když je váš/vaše milovaný/á na dosah ruky, natáhnete se a láskyplně se jej/jí dotknete?

1 zřídka

2 příležitostně

3 často

4 obvykle

 1. Když narazíte na nějaký článek, TV pořad, novinku atd., které evidentně mají co říct o lásce (ne sexu), skočíte po tom, prostudujete si to?

1 zřídka

2 příležitostně

3 často

4 obvykle

 1. Kdybyste měli možnost zúčastnit se celkem levného tříhodinového semináře na téma psychologie opravdové zdravé lásky, šli byste?

1 zřídka

2 příležitostně

3 často

4 obvykle

 1. Když vám nějaká kamarádka nebo příbuzný, které respektujete, doporučí knihu o tom, jak dobře udržovat lásku, přečtete si ji?

1 zřídka

2 příležitostně

3 často

4 obvykle

 1. Kdybyste se doslechli, že nějací lidé zkoumali historii svých vztahů a lásky včetně všech úspěchů a selhání, a hodně se z toho naučili, chtěli byste udělat totéž?

  1 zřídka

  2 příležitostně

  3 často

  4 obvykle

 1. Ptáte se svých milovaných, jak chtějí, abyste jim projevovali lásku?

1 zřídka

2 příležitostně

3 často

4 obvykle

 1. Děláte něco pro jasné porozumění, jak vy sami chcete, aby vám druzí projevovali lásku?

1 zřídka

2 příležitostně

3 často

4 obvykle

 1. Když máte nějaké přání ohledně toho, jak by se k vám váš/vaše milovaný/á měl/a chovat, snažíte se přijít na nejjasnější a nejláskyplnější způsob, jak svůj požadavek sdělit?

1 zřídka

2 příležitostně

3 často

4 obvykle

 1. Zkoumáte chování svých milovaných, abyste věděli, co je potěší, čím je oceníte nebo co jim pomůže?

1 zřídka

2 příležitostně

3 často

4 obvykle

 1. Když nastane v jakémkoliv vztahu problém, pracujete na tom, abyste si o tom s dotyčným v klidu promluvili? Snažíte se přijít na nové a lepší způsoby, jak problém s láskou překonat?

1 zřídka

2 příležitostně

3 často

4 obvykle

 1. Když je váš/vaše milovaný/á kvůli něčemu nervózní nebo rozrušený/á, snažíte se zjistit a najít způsoby, jak mu/jí vůči těmto pocitům poskytnout emocionální podporu, péči a pochopení?

1 zřídka

2 příležitostně

3 často

4 obvykle

Výsledky testu

Za každou odpověď číslo jedna si připíšete 1 bod, za odpověď s číslem dva 2 body, s číslem tři 3 body, za odpověď čtyři budete mít 4 body. Součtem bodů získáte celkový výsledek.

Interpretace

Výsledek v rozmezí 0 – 11 naznačuje, že máte až příliš odpovědí „nevím“, „nejsem si jistý/á“ apod., a proto byste potřebovali hodně intenzivně studovat, jak úspěšně udržovat láskyplné vztahy.

Výsledek 12 – 24 naznačuje, že si v lásce pravděpodobně nevedete příliš chytře. Dokud se ovšem nepustíte do hlubšího studia, jak být v lásce a vztazích úspěšnější, ke zlepšení nedojde.

Výsledek 25 – 36 naznačuje, že se pravděpodobně něco málo o chytrosti a úspěchu v lásce učíte, ale zdaleka to nestačí, pokud chcete fungování láskyplných vztahů skutečně zlepšit.

Výsledek 37 – 45 naznačuje, že jdete na lásku celkem chytře a pravděpodobně i úspěšně. Budete-li tak dál pokračovat a o lásku se nadále aktivně zajímat, budete ještě úspěšnější.

Výsledek 46 – 48 může znamenat, že jste až moc sebejistí nebo možná i nedostatečně všímaví, co se vašeho skutečného chování týče, nevěnovali jste svým odpovědím dostatek pozornosti nebo jste také mohli podvádět. A další možnost je, že jste v lásce skutečně excelentní.

Domácí úkol – jak chytře na lásku

Projděte si otázky s nejnižším počtem získaných bodů a popřemýšlejte, co byste měli udělat, abyste se v tom zlepšili. Téma každé otázky lze využít jako návrh na zlepšení. Pak projděte otázky s nejvyšším počtem získaných bodů a zamyslete se nad nimi. Využijte je k tomu, abyste si uvědomili a rozvrhli, v čem můžete své dovednosti dál prohloubit. A podívejte se i na ty ostatní otázky „mezi“ a pouvažujte nad tím, co by bylo nutné udělat, abyste za rok dosáhli lepších výsledků.

Pár slov na zívěr

Chytrá láska je taková, která se dá naučit! Chytrost v lásce se projevuje schopností učit se a získávat vědomosti, které uvádíme do praxe a neustále se zlepšujeme. K tomuto závěru došel Sokrates i Platón, svatý Pavel, Rúmí, Buddha, Ježíš a mnoho dalších mudrců a zanechali nám o tom svá svědectví. Moderní věda tato stará moudra jen potvrzuje. Doufejme, že tento přístup přinese úspěch v lásce i vám a vašim blízkým.

Článek je převzatý v plném znění se souhlasem autora.

 

*