Láska vědecky – Láska jako trojúhelník

  • Autor
  • Loverotika

Po delší odmlce vědeckých teorií o lásce nabízím k zamyšlení a třeba i k praktickému využití tzv. trojúhelníkovou teorii lásky. Trojúhelníky v lásce většinou souvisí s romanticko-zoufalými dramaty 3 zaangažovaných jedinců, ale v případě této trojúhelníkové teorie nám velmi prakticky poslouží jako zajímavé zrcadlo vztahů a 3 nejdůležitějších komponentů lásky.

Autorem trojúhelníkové teorie lásky je americký psycholog Robert J. Sternberg a představil ji v roce 1986. Doktor Sternberg je významným americkým představitelem kognitivní psychologie a svoje teorie (teorie inteligence, teorie kognitivních stylů) má postavené na vzájemné součinnosti různých dimenzí. Jejich výhodou je, že zachycují bohatost a rozmanitost komplexních fenoménů. Nejinak je tomu u Sternbergovy teorie lásky.

Trojúhelníková teorie lásky vychází ze třech základních dimenzí:

Intimita – pocit blízkosti a důvěrnosti mezi dvěma lidmi

Vášeň – sexuální přitažlivost, fyzická touha

Oddanost – pevné spojení, vzájemný závazek, volba

Na základě různých kombinací – poměru tří základních dimenzí lásky se pak dají vysledovat i různé druhy lásky nebo řekněme druhy vztahů.

 

Trojuhelnik-lasky-teorie

Vášnivá láska – pouze vášeň, silná fyzická přitažlivost – bláznivá láska

Kamarádství typu „mám tě rád / ráda“ – pouze intimita, vzájemné sdílení, láska sebeodhalování

Prázdná láska – pouze vzájemný závazek, bez intimity a vášně (vztah „z rozumu“ kvůli dětem, majetku atd.)

Romantická láska – vášeň + intimita (bez vyjádřeného budoucího závazku)

Fatální láska – vášeň + závazek (typicky krátký vztah založený na fyzické přitažlivosti a např. neplánované otěhotnění – dlouhodobý závazek)

Přátelství – intimita, sdílení a oddanost (bez vášně)

Úplná láska – intimita + vášeň + oddanost (pevné dlouhodobé vztahy – naplňující pro oba partnery)

Neláska – není zastoupena ani jedna dimenze

Přirozené je, že jednotlivé dimenze i daný vztah jako celek jsou proměnlivé v čase. „Převládání“ jedné z dimenzí se může měnit nebo střídat v závislosti na celé řadě faktorů (např. přirozené tendence oslabování vášně nebo naopak posilování oddanosti, ale i různé jiné vlivy zahrají s kartami jako např. osobní i vztahové krize, výchova dětí, problémy dlouhodobějšího rázu v práci, nemoci atd.).

Za ideální, úplnou a opravdovou lásku považuje Sternberg vztah, kde je dobře namíchaná intimita, vášeň i oddanost. Dlouhodobé pevné vztahy jsou podle něj postavené na silné intimitě, doplněné o určitou dávku vášně a vzájemné oddanosti. V takovém vztahu jsou všechny komponenty vztahu aktivně zastoupeny a vyjadřovány. Všimněte si, prosím, AKTIVNĚ. Zase jsme u toho – láska se dělá, jsou to činy a jednoznačné projevy. Bez projevování lásky – intimity, vášně i oddanosti – láska časem bledne a mizí.

Když se podíváte kolem sebe, všechny druhy vztahů z výčtu uvedeného výše dobře znáte. Jak je na tom váš vztah? Co myslíte, v jakém stavu se z hlediska této teorie nachází vaše manželství nebo partnerství? Dokážete si promítnout, jak se jednotlivé dimenze navzájem mísily a proměňovaly? Jak se projevovalo převládání některé z nich? Bylo nějaké období – převládání některé dimenze vám osobně příjemné a blízké? Jak by se vaše představy daly sladit s představami vašeho muže nebo ženy? Popovídejte si o tom s vaším mužem nebo ženou – chtěli byste se přiblížit k ideální úplné lásce? Co jste ochotní pro to oba dva udělat?

Zdroje: Wikipedia; Psychology Today; PsychoDigest

 

*