Láska musí neustále kolovat

Čím lépe láska obíhá, tím víc se jí tvoří

Láska musí neustále kolovat, aby se láskyplným vztahům dobře dařilo a naplňovaly život. 

Jestli má láskyplný vztah pokračovat a růst, musí mezi lidmi v tomto vztahu kolovat láska. To platí pro páry, rodiny, přátele nebo jakýkoliv jiný typ vztahu postaveném na lásce. Kolování lásky znamená, že dva nebo více lidí v daném vztahu si vzájemně poskytují a přijímají projevy lásky. Přijímají projevenou lásku, vstřebávají ji a čerpají z ní prospěch a pak volně posílají lásku zpět těm, od koho ji dostali.

Díky tomu láska ve vztazích společným přičiněním obíhá a v této delikátní týmové práci se lidé neustále zlepšují.

Lásku klidně můžete druhým dávat jen tak, aniž byste očekávali reciproční projevy lásky. Takové dávání lásky je ovšem druh charity a nevytváří žádný trvalý vztah na bází láskyplné týmové spolupráce.

Stejně tak můžete lásku jen přijímat a žádnou lásku odesílateli zpětně najevo nedávat. Vy jako příjemce jste sice obohacen, ale nezakládá to zdravou týmovou spolupráci sobě rovných ani to nevytváří trvalou a naplňující láskyplnou vzájemnost.

Láska se také dá někdy „odložit stranou“, a to i na překvapivě dlouhou dobu, a pak znovu oživit. Ale během té „čekačky“ láska nijak neroste, protože aktivně nekoluje.

Je možné si také lásku uložit k pozdější spotřebě, ale nejlepší je ji pouštět do oběhu pěkně čerstvou a pořád vytvářet novou a novou. Nejkrásnější na lásce je to, že čím lépe obíhá, tím víc se jí tvoří a tím víc jí můžete zase dál dávat.

Čím lépe se lidé naučí a společnou týmovou prací cvičí kolování lásky v praxi, o to víc je bude jejich vztah naplňovat. To u lidí podporuje a živí zdravou sebelásku, a ta zase lidi, kteří mají více lásky na rozdávání druhým.

Zdroj: Dr. Richard J. Cookerly – How Love Works – 7 Basics

 

 

*