Láska vědecky: ideální poměr pozitivní / negativni komunikace

  • Autor
  • Loverotika

Neverbální komunikace, čili vyjadřování lásky ne slovy, ale mimikou, gesty, postojem těla, tónem řeči apod., se nesmí ve vztazích podceňovat. Je to dobře známo, ale zopakujme si: to, co v rámci osobní komunikace tváří v tvář vyjádříme slovy, odpovídá zhruba jen 7% celé komunikace. Přibližně 35% sdělíme druhému tónem hlasu a zvukovým projevem a asi 55% připadá na naše pohyby, gesta a postoj.

Je podloženo mnoha odbornými výzkumy, že neverbální komunikace hraje v intimních vztazích velmi důležitou roli. Naprosto klíčový je poměr pozitivních a negativních sdělení. Zjistilo se, že láska v dlouhodobých vztazích má něco jako svůj „zlatý řez“ – tedy ideální poměr, který pokud je dodržován, podporuje, posiluje a prohlubuje vzájemnou lásku mezi partnery či manželi. Tento ideální poměr je 4:1 (to znamená 4 a více pozitivních sdělení na jedno negativní). Dr. Gottman na základě vlastního výzkumu uvádí dokonce 5:1.

„V rámci neverbální komunikace je extrémně důležité, jak často vysíláte pozitivní sdělení lásky v porovnání s negativními a neutrálními vzkazy lásky. Pozor, neutrální neverbální vzkazy lásky bývají často interpretovány jako mírně negativní.“ Dr. Richard J. Cookerly

Láska, neverbální komunikace a „zlatý řez“ 

Sem tam ujede každý z nás, to je jasné. Nejsme světci, abychom si navzájem neodpustili nějaké to zavrčení, nepříjemné hulákání, ignorující postoj apod. Záleží ale na tom, zda ve společné komunikaci převládají pozitivní nebo naopak negativní projevy a sdělení – a v jakém poměru.

Vědecké poznatky o ideálním poměru pozitivních a negativních neverbálních signálů shrnuje v článku Dr. Cookerly: „V rámci neverbální komunikace je extrémně důležité, jak často vysíláte pozitivní sdělení lásky v porovnání s negativními a neutrálními vzkazy lásky. Pozor, neutrální neverbální vzkazy lásky bývají často interpretovány jako mírně negativní.“

Účinná prevence nevěry

Jak ukázal výzkum, v dlouhodobém vztahu může poměr pozitivních a negativních neverbálních projevů lásky dokonce naznačit a ovlivnit, zda se v daném vztahu objeví nevěra či nikoliv. Pokud pár dlouhodobě průměrně dosahuje 4 a více pozitivních neverbálních projevů lásky na každý jeden negativní, výskyt nevěry je velmi nepravděpodobný – ve vztahu převládá celkově příjemná atmosféra. S klesajícím počtem pozitivních neverbálních signálů na jeden negativní se v páru objevuje více problémů a častěji panuje nelad. S poklesem poměru pod 1 pozitivní vzkaz lásky ku 1 negativnímu neverbálnímu vyjádření riziko nevěry rapidně stoupá.

A není se ani tak čemu divit, že? Jestliže na jeden úsměv připadne několik zamračení, na otevřenou náruč partner zareaguje zatvrzelým ignorujícím postojem a po milém sdělení veselým tónem následuje odmítavé zavrčení a drsná sarkastická poznámka, pak dříve či později, jeden nebo druhý, začne hledat lásku jinde. To zní přece naprosto logicky…

Pozitivní neverbální projevy lásky

Celá plejáda různých druhů úsměvů, zejména pak něžných, pokývání hlavou, pozorné přívětivé pohledy a udržování očního kontaktu, přátelské mrknutí, souhlasné výrazy tváře a gesta přijetí, pochopení, přívětivý postoj těla s „otevřenou náručí“ atd.

Negativní neverbální projevy lásky

Zamračený nepřístupný výraz, potřásání hlavou „ne“, vraštění čela, obracení očí v sloup, pohrdavé pohledy „spatra“, nenávistné pohledy, zaťaté pěsti, vzteklý, naštvaný nebo ponižující tón hlasu, zatvrzelý postoj se založenýma rukama atd.

Láska v praxi – jednoduché počty

Takže například:

1 zamračení vyvážíte 3 milými úsměvy a 1 stručným pozitivním sdělením vlídným tónem

1 nevraživý urážlivý sarkasmus vykompenzují 4 krátká sdělení v něžné tónině s přátelským očním kontaktem atd.

Někdo na tento poměr přišel intuitivně a nazývá to „plusové a mínusové body“. Do pozitivního balíku se samozřejmě pak počítají i další projevy lásky (pohlazení, objetí, pusa…apod.).

Domácí úkol:

  • Přemýšlejte, jak často pozitivní a negativní neverbální projevy, gesta a signály vysíláte? Jaké mají účinky?
  • Proberte svůj styl neverbální komunikace se svým partnerem / partnerkou. Buďte otevření přijmout i sdělení, které se vám možná nebude líbit – že se třeba docela často mračíte, že se málo usmíváte, tváříte se jak drsný pokerový hráč apod.
  • Chtějte také vědět, jaké neverbální projevy se vašemu partnerovi / partnerce naopak líbí, kdy mu / jí připadáte roztomilý, kdy jste milým žertovným tónem dokázali zachránit ožehavou situaci apod.

Rozšiřujte dále repertoár pozitivních neverbálních gest. Zkoušejte si různé tóny řeči. Trénujte před zrcadlem milejší výrazy tváře, úsměvy, něžné pohledy apod.

 

Poznámka: Matematici nechť prominou – obrázek a la Fibonacci je pouze ilustrační, užití termínu „zlatý řez“ pouhou metaforou poukazující na široké univerzální využití…  

Zdroj:

Blog Dr. Cookerlyho – Infidelity and Love Messages That Block & Stop it

Blog The Gottman Institute – The Positive Perspective 

 

*