(Po) Klady vašeho muže / vaší ženy

Denni snění o lásce
  • Autor
  • Loverotika
  • Fotografie
  • Flickr.com - The Commons

Jak rychle vás napadne 10 kladných vlastností vašeho muže / vaší ženy?

V běhu všedních dnů míváme tendenci vidět a řešit spíš negativa, ale to je škoda! Z mnohaletého výzkumu profesora Gottmana jednoznačně vyplývá, že lidé v dlouhodobých spokojených vztazích nikdy nenechají negativní smýšlení o partnerovi převážit. To nutně neznamená, že by před nepříjemnými vlastnostmi svých partnerů zavírali oči, vědomi si jich jsou a dokáží je taky někdy pěkně naštvat. Nicméně vzájemný respekt, úcta a tolerance nedovolí, aby se v negativních myšlenkách a pocitech rochnili nějak příliš dlouho.

Toto je velmi přínosné cvičení od profesora Gottmana a jedno z mnoha z knihy Sedm principů spokojeného manželství. Jakých 10 vlastnosti u svého muže / své ženy nejvíce obdivujete? Vzpomeňte si i na konkrétní situace, kdy se projevily. Až si dáte ten seznam dohromady, uvědomte si, jaké máte štěstí, že jste spolu!

A připomínejte si to častěji a klidně to svému muži nebo ženě řekněte, napište, sdělte. Třeba včetně vyprávění situací, kdy vás ta která vlastnost zaujala. Úcta, chvála a pocit, že jste pro druhého přitažliví, vždycky potěší a bohatě doplní citovou nádrž.

Těch dobrých vlastností je fakt hodně… kdyby vám náhodou došla inspirace, mrkněte na tenhle zajímavý seznam…

aktivní, přizpůsobivý, dobrodružný, oceňující, ambiciózní, autentický, vnímavý, vyrovnaný, smělý, odvážný, bystrý, klidný, schopný, opatrný, veselý, chytrý, autoritativní, soucitný, sebevědomý, svědomitý, ohleduplný, statečný, tvořivý, zvídavý, troufalý, oddaný, spolehlivý, odhodlaný, pečlivý, disciplinovaný, dynamický, společenský, dychtivý, uvolněný, empatický, energický, podnikavý, férový, fascinující, flexibilní, odpouštějící, přátelský, vtipný, štědrý, jemný, přející, nebojácný, šťastný, zdravý, pracovitý, čestný, vážený, skromný, zábavný, nápaditý, nezávislý, geniální, přemýšlivý, zajímavý, inteligentní, intuitivní, vynalézavý, radostný, laskavý, vzdělaný, pohodový, veselý, milý, čilý, roztomilý, milující, věrný, zralý, vlídný, motivovaný, přirozený, precizní, pečující, všímavý, otevřený, optimistický, organizovaný, trpělivý, originální, mírný, vnímavý, vytrvalý, příjemný, pozitivní, zásadový, praktický, hrdý, důvtipný, tichý, rozumný, hloubavý, spolehlivý, houževnatý, umí si poradit, uctivý, zodpovědný, sebejistý, obětavý, soběstačný, citlivý, upřímný, pohotový, šikovný, elegantní, duchovní, spontánní, stabilní, rozvážný, silný, pilný, úspěšný, samé překvapení, talentovaný, sympatický, neúnavný, tolerantní, důvěřivý, pravdivý, důvěryhodný, chápající, nesobecký, povzbuzující, vřelý, moudrý, duchaplný, úctyhodný…. atd.

A jaké vlastnosti máte nejraději u sebe?

 

*