Jak zvládnout oslavy s rodinou partnera

…aneb blízká setkání třetího druhu

Zaměřuji se zde povětšinou na lásku dlouhodobou párovou, ale že se blíží ty svátky, během nichž se v rodinách může rozpoutat i pěkné peklo, zahrnu vás dobře míněnými (nevyžádanými) radami, jak přežít Vánoce s vyvdanými nebo vyženěnými příbuznými.

S partnerskou láskou to koneckonců úzce souvisí. Protože pokud po boku nemáte sirotka (a jedna moudrá žena mi možná ne nadarmo právě sirotky jako potenciální partnery vždy doporučovala…), čeká vás životní úkol přijmout svého muže či svou ženu se vším všudy – tedy nejen s chlupama, ale i matkama, sestrama, otcema, bratrama, dědečkama, strýčkama atd.

Za chvíli jsou Vánoce a představme si modelovou situaci, že vás čeká buď vaše návštěva u nich (nebo jejich u vás).

Ujasněte si, s kým jste na jedné lodi

Na jedné lodi jste primárně se svým mužem / se svou ženou. Nezapomeňte na to. Vy dva jste tým a máte společný úkol: zvládnout rodinnou oslavu.

Buďte stále „ve spojení“, ať se stane cokoliv. Neodvracejte se, neutínejte komunikaci, nebarikádujte se. Případné neshody můžete vyjádřit a řešit později. V žádném případě nenechte svého parťáka na holičkách.

Váš úkol je jeho nebo ji podpořit a toto rodinné setkání akceptovat a nesabotovat. Už to může být pro někoho úkol dost těžký, protože mnoho lidí oslavy vlastně nemá moc rádo.

Co je zakázáno:

Organizační dohoda

Víc jak polovina úspěchu je otevřená komunikace – v klidu si sedněte a projděte spolu včas, kdo má přijet, co se bude podávat (automaticky nabídněte pomoc s přípravou) a rozdělte si úkoly.

Do úkolů už klidně rovnou začleňte kdo se komu bude více věnovat, pokud je mezi účastníky někdo problematický nebo i krajně specifický a vyžaduje zvláštní pozornost:

Příklad: Beru si na starost pití a částečně odklízení špinavého nádobí. Klidně mě posaď vedle tvé bláznivé tety, mě ty její historky po stodvacáté nevadí…

Komunikace a klidný nástup

Základ otevřené a pozitivní komunikace je klidný, mírný nástup. Nezačínejte diskuse negativně, nepříjemně a kriticky, jinak vás nevyhnutelně čeká hádka. Sváteční přípravy jsou ve znamená stresu i bez toho a většina lidí má nervy na pochodu, snažte se nepřilévat olej do ohně.

Pokud už rodinu partnera dobře znáte a víte o citlivých tématech nebo momentech, které mohou nastat, stanovte jasné hranice, co vám je nepříjemné a vymyslete společně, jak situaci s grácií řešit:

Příklad: modlitba u stolu nebo nějaký jiný zvyk. I zdánlivě drobný nevinný zvyk může, pokud na to svého partnera nepřipravíte, nadělat paseku. Domluvte se, jak to budete řešit – dobře, stoupnu si, ale odříkávat nic nebudu.

Nehodnoťte zvyklosti v rodině partnera, nekritizujte je. Zřejmě mají nějakou tradici a jsou pro tuto rodinu důležité.

Jsou to „jen“ Vánoce a jsme „jen“ lidi

Snažte se vyhnout přehnaným očekáváním a kontrole. Nepokoušejte se udělat všechny šťastné, to je marný boj. Jinými slovy, zas až tak moc to všechno neřešte (a to píšu hlavně pro sebe…).

Při každém rodinném setkání se vyskytne mnoho faktorů, které prostě neovlivníte. Každý z účastníků má své pocity, myšlenky, názory a v dané chvíli i nějakou náladu. Udělejte, co můžete, ale pak to nechte plynout. Někdy to vyjde líp, někdy hůř, někdo si to užije víc, někdo míň, tak to prostě bývá.

Krizový plán 

V rodině vašeho muže / vaší ženy se může vyskytovat jeden či více divočejších nebo konfliktnějších jedinců, kteří dokáží v nestřeženém okamžiku vyprovokovat něco tak šíleného, že ani dobrému scénáristovi by to nikdo nevěřil. Pod povrchem může v rodině třeba probublávat nějaké konfliktní téma, které se prodere ven než bys řekl švec. Požádejte svého partnera o pomoc, pokud to bude nutné a předem se domluvte na postupu.

Připravte si přesné odpovědi

Společně si připravte jasnou frázi nebo několik vět, které budete mít v případě nouze po ruce.

-„Nezlob se, já vím, že vás to trápí a že je to těžké, ale já se o tom dnes nechci bavit. Můžeme se kvůli tomu společně sejít a prodiskutovat to třeba příští týden?“

-„Promiň, já jsem si dnes dal/a úkol nebavit o politice a to dodržím, chci se soustředit na příjemné věci. A už dávno jsem se tě chtěl zeptat, jak se ti líbilo….“

….a když to nezabere..,

Stanovte si heslo, které bude signalizovat, že se něco totálně vymyká kontrole a zahajujete nutný ústup (nebo to špatně dopadne)

Příklad: Naprosto nezvládám drbání rodiny bratra a jak znám tvého otce, zase s tím začne. Jakmile toto nebo něco podobného nastane, řeknu: „Jé, promiňte, na chvíli se vzdálím, já jsem na něco zapomněl, slíbil jsem kolegovi / kamarádovi odeslat jeden kontakt, hned jsem zpátky, jo?“ a cestou tě pohladím po rameni.“ To je signál, že už fakt nemůžu.

A nabídka na oplátku: „Dobře, pokusím se v tu chvíli odvést jeho pozornost a změnit téma. Ale prosím tě jen, abys to nevyužil k tomu, že začneš sjíždět mobil, u toho se zapomeneš na dlouho.“

Dobrá záminka na potřebný time-out je také dílčí úklid ze stolu, příprava dalšího občerstvení / koktejlu, hra pro celou rodinu….

K čemu rodinná setkání využít

  • Posílení lásky ve vztahu

Podpořte svého muže / svou ženu a získejte tak mnoho plusových bodů – uděláte tím mimořádný a jistě velmi ceněný vklad na citové konto!

  • Nová perspektiva – dívejte se na rodinu partnera novýma očima

Ptejte se a naslouchejte. Zeptejte se, třeba odkud pochází zvyky, které rodina dodržuje nebo dokdy váš partner věřil na Ježíška, jaký dárek se mu nejvíc líbil… Nechte si po padesáté vyprávět o slavných Vánocích z roku XY, kdy strýčkovi uvízla kost v krku, jak prožívala babička vaší ženy Vánoce za války nebo si nechte vyložit recept na ten nejlepší bramborový na světě, který samozřejmě dělá jedině vaše tchýně apod.

  • Nikdy nevíte, kdy se něco nového zajímavého dozvíte o svém partnerovi.

Rodina partnera je líheň jeho niterných vzorů a předobrazů vlastně úplně ke všemu. Třeba konečně uvidíte souvislost, která vás ještě nikdy nenapadla a otevře to ve vás hlubší pochopení a soucit.

  • Příklady táhnou – buďte vzorem pro své děti

Projevte úctu a respekt starším – jestli máte děti, udáváte tím tón, jak se jednou budou jednou chovat oni k vám!

Úsměv, chvála  a metoda „růžových“ brýlí

Snažte se na všem a ve všech vidět to lepší. A nešetřete s úsměvy a s chválou. Lichoťte a udělejte si průzkum, jak kdo na chválu reaguje. Přijmou ji? Nebo to začnou znevažovat? Je to dobrý test sebelásky vašich blízkých.

Úsměv a upřímná pochvala mají kouzelnou moc. Tato kombinace je zaručený srdeční „otvírák“. Zkoušejte, experimentujte.

Vděčnost

A vůbec, buďte vděční – to nejhorší je být o svátcích sám jak kůl v plotě.

 

 

Šťastné, veselé a lásky-plné!

 

*